KORSGAARDEN

Et Kristent Bofællesskab

KORSGAARDEN

45

Korsgaarden er et Kristent hjem.

De første Kristne boede sammen, arbejdede sammen, deltes om deres ejendele og var der for hinanden og for andre mennesker 24 timer i døgnet.

Har du lyst til at være en del af et fællesskab, der ikke bare kalder sig Kristent, men som lever som Kristendommens ophavsmand, Kristus, befalede?

HVORDAN FUNGERER KORSGAARDEN I PRAKSIS?

På Korsgaarden bor og arbejder der 2-3 dedikerede Kristne lederpar, der på skift har ansvaret for driften af gården.

På Korsgaarden bor og arbejder der desuden frivillige Kristne hjælpere fra ind- og udland.

På Korsgaarden kan den ensomme ældre, den enlige mor, den omsorgssvigtede, den hjemløse, den der er bundet af misbrug, osv. få hjælp.

Alle kan hjælpe til med at gøre Korsgaarden til et kærligt og omsorgsfuldt hjem for mennesker, der har brug for vores hjælp. Vi har brug for husmoderen, tømreren, smeden, landmanden, bogholderen, frisøren, psykologen, pædagogen, læreren, chaufføren, it-eksperten, elektrikeren, den studerende, pensionisten, osv. osv.  Der er ALTID nok at lave. Du kan evt. give 1 måned, 6 måneder, 1 år eller 10 år af dig liv, til at være en velsignelse for medmennesker i nød.

Hvis du har børn kan børnene gå  på Korsgaardens private skole “Kors Akademiet”, hvor de følger det lovpligtige nationale pensum. På vores lille skole er der er god tid til at hjælpe og støtte det enkelte barn. Hvis der er plads til yderligere børn på skolen kan børn fra lokalområdet også søge om en plads på vores skole.

På Korsgaarden kan flere generationer leve under samme tag og bedsteforældre kan nyde godt af, at have deres børn og børnebørn i nærheden. På Korsgaarden kan ældre mennesker tilbringe deres alderdom i et kærligt og omsorgsfuldt miljø, hvor der er brug for deres livserfaring og ressourcer og hvor der altid er nogen i nærheden, når de har brug for hjælp. Hos os skal ingen blive gammel ensom og alene.

Vi ønsker så vidt muligt at blive selvforsynende med mad og energi, m.m. Og når det er lykkedes os alle, at få én gård til at blive selvforsynende og køre i henhold til målsætningen, så går vi i gang med at etablere den næste – og den næste – og den næste, således at vi kan hjælpe stadigt flere medmennesker … i Skandinavien  … i Europa  … i Afrika … i Mellemøsten … og andre steder i verden, hvor nøden er stor.

Ønsker du, at høre mere om denne vision; og vil du være med til at støtte etableringen af den første gård, så kontakt os her.

DE FYSISKE RAMMER

45

De fysiske rammer kan være et nedlagt landbrug, en gård eller et parcelhus inde i byen, med en større grund, hvor der kan dyrkes afgrøder.

Det afgørende er dedikerede, omsorgsfulde, arbejdssomme frivillige medarbejdere, der formår at skabe et kærligt og trygt hjem for os alle. Et hjem, der giver os alle livsgnisten, modet, drømmene og troen tilbage.

Ud over, at dyrke vore egne fødevarer kan vi evt. tjene lidt ekstra på at tilbyde Bed & Breakfast; udleje lokaler til møder, konferenser, fødselsdage, bryllupper, osv.;  evt. etablere vor egen Kors Café og en genbrugsbutik; arrangere weekendlejre for børn- og unge, helse- og fitness-weekender, iværksætter-weekender,  team-building-kurser, musikundervisning, osv.  osv.  Kontakt os snarest, hvis DU kunne tænke dig, at hjælpe os med at arbejde frem mod dette mål.

Alt vi tjener på ovennævnte iværksætter-aktiviteter går direkte til drift, vedligehold, udvidelser og etablering af stadig flere gårde, hvor mennesker kan få det fællesskab og den hjælp til selvhjælp de har brug for.

VORES PERSONLIGE INDTÆGT

Alle medarbejdere er frivillige. Dvs. at vi ikke  skal have en øre af de penge folk giver til oprettelse og drift af flere Korsgaarde.

Hvis vi har brug for penge skal vi selv skaffe os et job udenfor gården. Men idet, der er masser af arbejde på gården, kan der kun blive tale om max.  30 timers arbejde pr. uge udenfor gården. Står familier med et akut behov for at tjene penge for at komme på fode igen og afbetale gæld, gør vi undtagelser.

DAGLIGDAGEN PÅ KORSGAARDEN

Playglouchestershire-org-uk 1

Et Kristent Familiefællesskab: Vi er et Kristent Familiefællesskab. At være Kristen betyder “At være som Kristus”. Dvs. at vi ikke bare kalder os Kristne og lever som ikke-Kristne, men at vi vier hver dag til at tænke, tale og handle som Kristus. I Bibelen bliver de Kristne kaldt “De Hellige” og vi læser, at Gud siger “I SKAL være Hellige som jeg er Hellig!” Kristus levede i daglig Helliggørelse – og vi skal leve som ham (Romerne 8:29).

Fælles Måltider: Mandag – fredag har vi 3 daglige fælles-måltider  –  morgen, middag og aften. Dem der arbejder udenfor gården er med til måltiderne, når de er hjemme. Alle har ansvaret for at dyrke jorden, frembringe afgrøder og sørge for, at der er mad nok på bordet. Efter Bibelsk princip spiser man hvad der bliver serveret, takker Gud for det og fremsiger ingen kritik af eller klager over maden.

Morgenandagt: Gud er vores arbejdsgiver og vi starter derfor hver morgen med et møde med ham. Det vil sige ca. 5 min. Bibellæsning og en fællessang ved morgenbordet.

Aftenandagt: Vi afslutter ligeledes hver aften kl. ca. 21 med Bibellæsning og en Fællessang.

Hviledag: Fra solnedgang Fredag til Solnedgang Lørdag holder vi Sabbat. Sabbaten er, ifølge Bibelen, hviledagen. Her udføres der ikke andet arbejde end at fodre dyr og mennesker. Det er en takke- og fællesskabsdag, hvor vi alle samles. Her kan vi også invitere gæster, så at de ikke skal sidde alene på Sabbatten.  I dette døgn er der slukket for internet og alle skærme, herunder mobilskærme. Lørdag eftermiddag samles vi til et opbyggende Kristent møde, hvorefter vi spiser sammen, velsigner hinanden, beder for hinanden, synger sammen, får talt med hinanden,  går tur, leger og styrker fællesskabet. Læs mere om Sabbaten her.

Søndag går vi alle i Kirke sammen.

51Arbejdsopgaver: Der er mange forskellige arbejdsopgaver på en gård, der skal føde og hjælpe mange mennesker. Dyrkning af jorden, dyrehold, vedligehold, indkøb, madlavning, borddækning, afrydning, opvask, tøjvask, rengøring, vinduespudsning, at tage imod nye mennesker og vise dem til rette, at give omsorg og vejledning, at formane og sætte grænser, at løse konflikter, at tale med familie og venner, at gøre disciple, at arbejde med etablering af nye gårde rundt omkring i verden, at træne nye medarbejdere, osv.  osv.  Enhver får tildelt opgaver for 1 måned af gangen. Man påtager sig de opgaver man får tildelt uden nogen form for klagen eller murren i krogene – og man beder om hjælp, hvis man vurderer at man har brug for det.

På Korsgaarden tager vi ikke dagene som en selvfølge. Vi anser hver eneste dag som en meget værdifuld og velsignet gave fra Gud. Vi elsker livet, som vi har fået givet, og arbejder hårdt på, at hjælpe dem, der lider og er i nød. Hver dag arbejder vi for, at give vores Kristne arv videre til kommende generationer.

SÅDAN KAN DU DONÉRE EN GÅRD

DU kan være med til at hjælpe. Enten ved at arbejde som frivillig på gården; ved at give en økonomisk gave via PayPal eller Mobile Pay; ved at arrangere en indsamling til etableringen af en ny gård; ved at fortælle familie og venner om Korsgaarden; og  ved at dele korsgaarden.net på de sociale medier.

SAMMEN kan vi hjælpe tusinder af mennesker i nød … og derefter sætte dem i stand til, at hjælpe endnu flere tusinder i nød. En god spiral, der kan ændre utalliges liv til det bedre.

Kontakt os her.

© 2023 KORSGAARDEN

Tema af Anders NorenOp ↑