KORSGAARDEN

Et Kristent Bofællesskab

Måned: juli 2016

HJÆLP MIG – JEG ER KRISTEN OG BOR I AFGHANISTAN

Er der nogen der har brug for vor hjælp, så er det vore Brødre og Søstre i lande, der er underlagt islamisk styre.

“Hvad får du ud af at have en tro, som du ikke giver udtryk for i handling? Den slags tro giver dig ikke adgang til det evige liv. Hvis du har venner, der mangler både tøj og mad, og du siger til dem: „Husk nu at tage noget varmt tøj på og sørg for at få noget at spise! Farvel, og Gud velsigne jer!”, men du giver dem hverken mad eller tøj, hvad hjælper det så? Hvis troen står alene uden at give sig udtryk i handling, er troen død.

Måske vil du indvende: „Nogle tror, andre handler!” Hertil vil jeg svare: „Jeg kan vise dig min tro gennem mine handlinger. Men hvordan kan jeg se din tro, hvis du ikke handler på den?” Tror du virkelig, det er tilstrækkeligt bare at have en trosbekendelse, der siger: „Jeg tror på én, sand Gud.”? Det er godt, at du tror på den ene, sande Gud! Det gør de onde ånder også, men de ryster alligevel af skræk for dommens dag.

Tænk dig om! Skal jeg forklare dig, hvorfor tro, der ikke omsættes i handling, er værdiløs? Tænk på vores forfar Abraham. Var det ikke, fordi han handlede i lydighed, at han opnåede Guds anerkendelse? Han var jo villig til endog at ofre sin søn, Isak, på alteret. Kan du ikke se, at der var et samspil mellem hans tro og hans lydighed? Hans tro blev først til sand tro ved at han handlede på den. Det er derfor, Skriften siger, at Gud accepterede ham på grund af hans tro. Ja, han blev kaldt for „Guds ven”. Deraf kan du se, at man får del i frelsen gennem lydighedshandlinger, og ikke gennem „tro” alene.

Selv den prostituerede Rahab er et eksempel på tro, der viste sig i handling. Reddede hun ikke livet på grund af, hvad hun gjorde? Hun nøjedes ikke med kun at „tro”, men hun handlede ved at skjule de israelitiske udsendinge og hjælpe dem med at slippe bort ad en anden vej. Ligesom kroppen dør, når åndedrættet hører op, sådan dør troen, hvis den ikke giver sig udtryk i handling.”  (Jakobs Brev 2:14-26).

 

HUSK – DIN KONE HAR FØRSTEPRIORITET!

Hvis du altid prioriterer alle andre højere end din hustru ødelægger du det kristne ægteskab Gud har indstiftet.

ULYDIGE BØRN ØDELÆGGER DEN KRISTNE FAMILIE

Det er forældrenes ansvar, at lære børn lydighed. Og det starter fra de er helt små.

Når børnene ikke lærer, at adlyde sine forældre, ødelægger de den kristne familie, får alvorlige problemer med autoriteter og bliver ude af stand til at adlyde Gud.

 

Verdens måde, at opdrage børn på, er IKKE Guds måde, at opdrage børn på.

ELSK DIN HUSTRU – SOM JESUS ELSKER HENDE

Af Aaron Smith

“Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den!” (Efeserne 5:25).

Vi har alle læst dette en million gange og har hørt utallige prædikener over dette ene vers. Hver gang præsten annoncerer, at han vil tale om ægteskabet, er vi overbeviste om, at dette vers vil blive nævnt. Men spørgsmålet er: PRAKTISERER vi det!?

Det er let, at sige: “Jeg elsker dig!”, til sin kone.

Det er en helt anden sag vitterligt, at elske sin hustru i praksis!

Især på den måde Jesus elsker på.

Her er 3 måder du kan elske din hustru, lige som Jesus elsker hende:

JESUS ER MEDFØLENDE

3a

Gå hen og lær, hvad det vil sige: “Barmhjertighed ønsker jeg! Ikke slagtoffer! Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, – men syndere!” (Matthæus 9:13).

Jeg elsker Skriften, fordi den kan du ikke diskutere med! Især ikke, når det kommer til Jesu’ egne ord. Jesus KRÆVER, at vi er medfølende!

Det græske ord, der her bliver brugt for medfølelse, er “eleos”, der også kan omsættes som “nåde”.

Så hvis du vil elske din hustru som Jesus, så vis hende medfølelse og nåde! Og voilá, så har du udvist Kristus-lig kærlighed!

Tænk over det … hvad kan din hustru nogensinde gøre, der er værre end det DU har gjort imod Gud!?

Du afviser ham dagligt og var personligt ansvarlig for Korset. Se det i øjnene, den nåde DU fik fra Jesus, har du ikke fortjent, men du fik den dog alligevel. Så fortæl os lige igen hvad det var din hustru har gjort, der diskvalifiserer hende fra, at modtage medfølelse og nåde fra dig!?

Hvor ofte ønsker du ikke, at få medfølelse og nåde fra din hustru? Og du husker vel “Gør mod andre”-konceptet i Lukas 6:31?

JESUS ER EN TJENER

2

Er det ikke det det betyder at være en Kristen?
Og en kærlig ægtemand?
Jesus tjente sine disciple.
Selv den onde discipel, der forrådte ham.
Jesus smøg ærmerne op, blev en tjener og vaskede sine disciples beskidte og ildelugtende fødder.

“For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange!” (Markus 10:45).

Så:
1. TJEN din hustru!
2. Dernæst dine børn!
3. Og til sidst andre mennesker!

I DÉN rækkefølge!
ALTID!

JESUS ER OFFERLAMMET

1

Dette er, for de fleste, den sværeste del.

Fordi det kræver, at vi gør noget, der er i MODSTRID med vores syndfulde, selviske natur.

Men vi mener, at dette er den mest kraftfulde måde, du kan elske din hustru, – og andre mennesker, på.

Jesus tjente os, SELV OM vi hånede ham, spyttede på ham og til sidst naglede ham til et kors.

Hvordan kunne han tjene på den måde?

Hvordan kunne han ofre sig selv på den måde?

Vel, han er jo JESUS, ikke?
Han er PERFEKT.
Så det må have været NEMT for ham!

NEJ – det var det ikke!

Selv Jesus forstod hvor svært det var, AT OFRE SIG SELV for sin brud!

I timerne før han ville blive forrådt, tiggede og bad og græd han ind for Gud,  – 3 gange:

“Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi! Dog, IKKE som jeg vil, men som DU vil!” (Matthæus 26:39).

3 gange! Det var JESUS, der bad sin Himmelske Far, om lov til, at slippe for, at ofre sig selv, lide og dø. Det var hårdt for ham. Men ved du hvad han også sagde 3 gange?

“Dog ikke som JEG vil! Men som DU vil!”

Jesus ville få den største belønning for at være LYDIG og OFRE sig for sin brud!

Bibelen befaler dig, at gøre som Jesus!
At følge i hans fodspor!
At ofre dig selv og alt der er dit – for at føre din hustru, ren og lydefri, hjem til din Himmelske Far!

Kilde: https://husbandrevolution.com/ways-to-love-your-wife-like-jesus

“Taking the road less traveled in marriage. The world has made it too easy for you to walk away. To quit. To give up on the gift that God gave you, your wife. It may even applaud you if you do. The Enemy is working overtime to destroy any and all credibility the church has by breaking up our marriages. What do you think the world thinks about God when they see His followers acting just like them? I believe we as husbands have a unique and powerful opportunity to share Christ with the world simply in the way we love our wives. Join The revolution today!”  (Af Aaron Smith)

NEJ – DET HANDLER IKKE OM DIG!

Det er ikke DIG det handler om!
Det er menneskers frelse det handler om!

Jesus siger: “OMVEND JER!”
Men – omvende os fra hvad?

Det han siger vi skal omvende os fra er vores ukærlige, hårde hjerte. Et ukærligt, hårdt hjerte, der får os til at vanære og ignorere Gud i vor ukærlige, selviske og utilgivende opførsel overfor vor ægtefælle, vore børn og vore forældre.

Så længe du IKKE har omvendt dig; og vendt dit gamle ukærlige, selviske og utilgivende liv ryggen, vil du ikke kunne leve som den gode, selvopofrende, tjenende Hyrde, som Guds Ord befaler dig.

Så længe du beholder dit ukærlige, selviske, hårde hjerte, vil du ikke kunne elske Gud og andre mennesker.

Så længe du beholder dit ukærlige, selviske, hårde hjerte, vil alt fortsat dreje sig om dig og dit humør og dine følelser. Du vil “blive såret”, “blive vred”, “jamre”, “være opgivende og deprimeret” og dagligt “have ondt af dig selv” ……. fordi det er DIG SELV der stadig lever ….. og IKKE Jesus Kristus, der lever i dig og igennem dig!

Testen starter i dit eget hjem. Hvem er det din ægtefælle og dine børn / bonusbørn / adoptivbørn kan se? Er det DIG de kan se – eller er det JESUS i dig de kan se?

Guds ord understreger, at DU dagligt skal sørge for, at ligne Jesus mere og mere.

“For dem Gud forud har kendt, har han også forud bestemt til at FORMES EFTER SIN SØNS (Jesu’) BILLEDE, så at Jesus er den førstefødte blandt mange brødre” (Romerne 8:29).

Når du fylder dig med Guds Ord og beder uophørligt bliver dit ukærlige, selviske, hårde sindelag; og dine ukærlige, selviske, hårde tanker og ord, udskiftet med Guds tanker og Guds ord.

Hvor mange timer bruger du dagligt på, at øse Guds Ord ind i dig selv?

1 time? 3 timer? 5 timer?

Står du op 1 time før alle andre eller, går du i seng 1 time før alle andre – så du kan være helt alene med Jesus?

Eller lader du dig bare blive formet af denne Verden, der er i den ondes magt, ved i stedet at bruge 1, 3 eller 5 timer på, at se verdens film og verdens underholdning, der effektivt holder dig væk fra Guds Ord og giver Satan adgang til dit sind og dermed også adgang til din ægtefælle og din børn?

Jesus siger, at der kun findes 2 valgmuligheder – den BREDE VEJ der fører til fortabelse – og den SMALLE VEJ der fører til evigt liv. (Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den! Matthæus 7:14).

Han siger desværre også, at det er få der finder den smalle vej, der fører til evigt liv. For det er jo så let, at holde fast i “de sårede følelser”, at holde fast i “forurettetheden”, “bitterheden”, “hævngerrigheden”, selviskheden, kulden og hårdheden. Det er langt sværere at “lade sig korsfæste med Jesus”, at græde af smerte, at tilgive alt og at elske ubetinget.

Men – det er den eneste vej – til evigt liv.

Alle andre veje fører mod fortabelse.

Følg mig – og jeg vil gør jer til Menneskefiskere, sagde Jesus.

Så – det handler ikke om dig. Det handler om at bjærge sjæle på vej mod fortabelse! Og DET HASTER!

NÅR SATAN FÅR DIG TIL AT TVIVLE PÅ BIBELEN TØMMES KIRKERNE

Det lykkedes Satan at få Eva til at tvivle på Guds ord!
Lad det ikke lykkes ham, at få dig til at tvivle på Guds ord!

Når vi begynder, at stille spørgsmålstegn ved Guds Ords Autoritet, tømmes Kirkerne og frafaldet er stort.

JEG FANDT EN MAND SOM KRISTUS

Christlike Man 3
Alle de piger Katie havde adopteret før Benji fandt hende og giftede sig med hende.

“I became Mrs. Majors on January 2nd of this year.

Benji is a discipler of men and a faithful maker of breakfast.

Long before we shared a home we shared a hometown with only a few hilltops to keep our adolescent lives from ever intersecting.

As the Lord would have it, we would only meet on the other side of an ocean after He had captured our hearts with a love for the Ugandan people and a desire for The Word to go forth in this place.

At first I was hesitant, but while Benji was patient, God was faithfully working on my heart.

I watched him teach Bible studies and disciple men and fix my kids’ bikes.

We laughed over coffee and all the crazy things that are life here.

He taught me more and more about the love of Jesus, in his words, and in his example.

He captured my heart.

And on the night he washed my feet and asked me to be his forever, the yes jumped off my lips as if it had always been waiting there just for him.

I imagined marriage would be good. Wonderful even. But I did not even begin to understand that it would be this holy.

I didn’t know that I would melt under this man’s gaze that is so full of the love of the Father for me.

I didn’t imagine the way his delight in me would be my daily reminder of the way my Father delights in me.

My husband’s love is just another way God has chosen to pour our His extravagant love on me, another constant reminder that He rejoices over me, and over each one of our daughters.”

Læs mere her: http://katiedavis.amazima.org/2015/02/for-yearsi-have-prayed-isaiah-61-over.html

AT HOLDE KROPPEN SUND OG STÆRK ER DIT ANSVAR

VÆR MANDIGE OG STÆRKE

Vær mandige og stærke!

Af Nikolaj Hartung Kjærby Sognepræst ved Husum Kirke

Af Nikolaj Hartung Kjærby
Sognepræst ved
Husum Kirke

Udtrykket fra skabelsesberetningen ”Som mand og kvinde skabte han dem” er ikke præcist. De hebraiske ord handler nemlig om det maskuline og det feminine, skriver kronikøren.

Denne kroniks overskrift er et citat fra Det Nye Testamente, nærmere bestemt Første Korintherbrev 16,13.

Men i dag skal man være forsigtig med at bruge ”mandig” som en positiv betegnelse, har jeg erfaret – i hvert fald rummer internettet tusindvis af sider, der mener, at opfordringer som ”Mand dig op!”, ”Tag det som en mand!” og lignende, er udtryk for et negativt syn på kvinder.

Men det skyldes en helt grundlæggende misforståelse, nemlig at det maskuline og det feminine skulle være diametrale modsætninger på en éndimensional akse. Misforståelsen er meget udbredt. De fleste antager, at jo mere maskulin en mand er, desto mindre feminin er han, og vice versa.

Derfor er mange mænd hunderædde for at indrømme, at de også besidder feminine sider, fordi de føler, at det truer deres maskulinitet. Og derfor høres sætningen ”Han er et rigtigt mandfolk!”, som om der var tilføjet et underforstået ”og ikke en kvinde”.

Hvad er maskulinitet og femininitet, bibelsk set?

Men som sagt tror jeg, det er en misforståelse at tænke sådan. I skabelsesberetningen læser vi jo: ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem” (1 Mos 1,27).

Den formulering gør det nærliggende at antage, at det maskuline og det feminine på hver sin måde er en uopgivelig del af menneskets gudbilledlighed. Men det må jo indebære, at både maskulinitet og femininitet er positive værdier, som et menneske kan besidde i større eller mindre grad. Og eftersom gudbilledligheden er blevet beskadiget af syndefaldet (”vi tabte den ære, Guds billedes frugter at bære,” som vi synger med Brorson), må vi forvente, at såvel maskulinitet som femininitet, er en mangelvare i den faldne verden, vi lever i. Det betyder, at en mand der mangler maskulinitet, ikke af den grund er feminin; han er blot umaskulin.

Hvad er maskulinitet og femininitet da, bibelsk set? Ja, hvis vi ser på de hebraiske ord, der bruges i skabelsesberetningen, så tror jeg, at de kan give os en stor del af svaret. Det er nemlig værd at bemærke, at 1 Mos 1,27 ikke bruger de gængse ord for ”mand” og ”kvinde” (nemlig ish og ishah), som betegner de to køn i deres fysiske fremtræden, men derimod ordene zakar og neqebah, som betegner de to køns kvaliteter på det åndelige plan. Derfor gengiver de fleste engelske bibeloversættelser også sætningen som ”male and female he created them” og ikke ”as man and woman he created them”.

Gud har jo ingen krop, så hvis vores kønsidentitet er udtryk for forskellige sider af Guds væsen, må særpræget sidde ”i sjælen, i vores inderste, evige natur”, som John Eldredge skriver i sin bog Født vild – Det maskuline hjerte.

Læs mere her: http://udfordringen.dk/2016/07/vaer-mandige-staerke/

HVEM HAR DEAKTIVERET EVANGELIET SOM HEROISK MISSION FOR AT REDDE VERDEN?

Evangeliet er reduceret til “Et personligt forhold til en mand der elsker dig”.

Evangeliet er reduceret til en formel, “Der kan give DIG et bedre liv”.

Men er det det Jesus siger?

Evangeliet bliver ikke længere formidlet, som en redningsaktion midt i den intense, daglige kamp det onde og det gode kæmper om Menneskers sjæle. I formidlingen af Evangeliet bliver der ikke lagt tryk på de åndelige våben Gud har givet os til denne intense, daglige kamp; samt advaret intenst om de millioner af mennesker, der dagligt lider og kun kan blive sat fri hvis Jesu’ disciple adlyder Jesu’ befalinger.

Det kan ikke undre, at Kirken er blevet irrelevant for mænd med et beskytter- og erobrings-gen.

Men, superheroes and church

VORE ELSKEDE BRØDRE OG SØSTRE I KINA BÆRER DERES KORS

DER LIGGER EN TUNG ARBEJDSBYRDE PÅ DINE SKULDRE

Når du er blevet Kristen,  – dvs. når du har korsfæstet dit gamle liv (Galaterne 5:24) i dåben; og Guds HELLIGE Ånd har genoprejst dig fra de døde (den samme Hellige Ånd, der genoprejste Jesus Kristus fra de døde), så BRÆNDER hele dit væsen efter at gøre det Gud, gennem sit Ord, har befalet dig, at gøre.

Gud har befalet dig, at:

1. Du skal elske Herren din Gud, af HELE dit hjerte og af HELE din sjæl og af HELE dit sind og af HELE din styrke!
2. Du skal forlade din far og din mor og blive ÉT, til ånd, sjæl og legeme, med din ægtefælle (studér Efeserne 5).
3. Og du skal være MENNESKEFISKER!

Dvs. at Gud har givet dig et FULL-TIME-JOB i sit Rige.

Et job der kræver ALLE dine ressourcer; 24-7!

Som Kristen har du INGEN rettigheder til, at spilde tiden på verdens destruktive underholdning!

Som Kristen har du INGEN rettigheder til, at være optaget af andet end arbejdet i GUDS vingård!

Som Kristen har du INGEN rettigheder til, at give plads til destruktive tanker og følelser, – der hindrer dig i, at udføre det job Gud har givet dig!

MILLIONER af forældreløse og hjemløse børn tigger om at blive reddet fra dagligt misbrug, daglig vold og daglig prostitution. Jesus understreger, at det er DIT ansvar!

MILLIONER af lidende mødre og fædre ser grædende op mod himlen og råber “HVOR ER DU GUD?” Og Gud venter på, at DU viser dem hans kærlighed, hans omsorg og hans Hellige Rige!

At DU har kræfter og overskud til både, at være beskytter, forsørger og hyrde for din Familie, SAMT at du når ud til lidende og døende mennesker er DIT ansvar! Hvis GUD siger det kan lade sig gøre, så KAN det  selvfølgelig lade sig gøre!

DIT LEGEME har brug for sund mad, tilstrækkeligt med søvn, samt fysisk træning, for at kunne udføre det omfattende job Gud har givet dig! Uden et sundt og stærkt legeme kan du ikke udføre det Gud har bedt DIG om at udføre! Jesus understreger, at det er DIT ansvar, at sørge for at din krop, Guds Hellige Ånds Tempel, fungerer optimalt, så du kan arbejde for hans Riges udbredelse!

At holde sig sund og rask, tage sig af sin Familie, som Gud har befalet, samt at vise millioner af lidende mennesker, at Guds rige er nær, KRÆVER SELVDISCIPLIN!  Og LADER man sig lede af den Hellige Ånd er frugten SELVDISCIPLIN! (Galaterne 5:23).

Om SELVDISCIPLIN siger Bibelen:

Læs resten

HVAD KENDETEGNER EN KRISTEN KVINDE?

KULTUREN RÅDNER OG FAMILIER ØDELÆGGES, FORDI VI HAR MISTET VOR KRAFT!

 “I ER JORDENS SALT!”

MEN –  hvis saltet mister sin KRAFT, hvad skal der så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.” (Matthæus kap. 5, v. 13)

1

Mens vi sidder og betragter, at kulturen omkring os fortsætter med at rådne, moralsk og åndeligt, kan vi ikke andet end, at erkende, at skylden først og fremmest ligger hos os.

Hvorfor?

Fordi Jesus sagde: “I (de troende) er jordens salt! Men hvis saltet mister sin KRAFT, hvad skal der så saltes med. Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.” (Matthæus kap. 5, v. 13)

Læs resten

SÅDAN SKAL EN KRISTEN LEVE

Study the Word 6

“I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft!”

“Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige!”

“Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke!”

“Men derimod taksigelse!”

“For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk – det er det samme som en afgudsdyrker – har lod og del i Kristi og Guds rige!”

Læs resten

VÆR VÅGNE, STÅ FAST I TROEN, OPFØR JER SOM MÆND OG LAD ALT I GØR BLIVE GJORT I KÆRLIGHED (1. Kor. 16)

Når Guds mænd indtager deres plads i og kæmper for at udvide Guds Rige, må løgnens, ødelæggelsens og dødens ånd vige!

VÆR YDMYG, FORKYND GUDS RIGE, VÆR EN HYRDE, ARBEJD FOR FØDEN OG TAG DIG AF DE SVAGE

1

Paulus sendte bud efter menighedens ældste og sagde til dem:

“I ved, hvordan jeg hele tiden har færdedes hos jer, lige fra den første dag, da jeg kom til provinsen Asien.

Jeg har tjent Herren i al ydmyghed og under tårer og under de prøvelser, som har ramt mig ved jødernes efterstræbelser.

I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer, offentligt og privat.

Læs resten

LEVER DU FOR GUDS SKYLD – ELLER FOR DIN EGEN SKYLD?

1a

LÆR AF EN ENKE

Prædiken på 23. s. e. trinitatis i Martins menighed i København og Gratia menighed i Århus 26-10-2008 ved pastor Leif G. Jensen. Salmer: 295 – 748 – 305 – 600 – 430 – 44

Markus 12,38-44
I sin undervisning sagde han: “Tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevandter og lade sig hilse på torvet og sidde øverst i synagogen og til højbords ved fester. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere.”

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: “Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.”

Læs resten

© 2023 KORSGAARDEN

Tema af Anders NorenOp ↑