KORSGAARDEN

Et Kristent Bofællesskab

Måned: september 2018

GIFT DIG ALDRIG MED ÉN DER IKKE HAR GUD PÅ FØRSTEPLADSEN

Bed og Arbejd og stol på Gud.
Han vil hjælpe dig med at finde én du kan tilbringe resten af dit liv sammen med.

Start tidligt i livet med at bede for din Ægtefælle. Nogle starter allerede i teenageårene med at bede for deres kommende livsledsager.

Bed om, at din kommende livsledsager vil elske Gud af hele sit hjerte og ønske at arbejde for hans Riges udbredelse. Bed om at han eller hun  lærer at fornægte sig selv, tage sit kors op  og følge Jesus. Jesus sagde: “Hvis nogen vil følge mig, så skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig!” Matthæus 16:24).

Sørg for at være med i et Kristent fællesskab, der har Helliggørelse som førsteprioritet. For Guds Ord befaler: Ligesom han, der har kaldet jer, er hellig … så SKAL også I være Hellige … i HELE jeres livsførelse” (1. Peter 1:15).

Hvis du møder én du mener Gud viser dig, så lad det forblive ved et venskab. “Dating” er ikke et Bibelsk begreb, men et verdsligt begreb. Del din interesse i denne mulige livsledsager med dit Kristne Fællesskab og bed dem bede for, at Guds vilje må ske. Tal sammen om ægteskab, modenhed, synd, tilgivelse, sorger og glæder, sexuel afholdenhed før ægteskabet, daglig helliggørelse, børn, børneopdragelse, økonomi, osv. osv. Lad hele “lær-hinanden-at-kende”-processen være til ære for Gud.

Sørg for ikke at være alene sammen og dermed blive fristet til at have sex før det Hellige Ægteskab. For det er, ifølge Guds Ord, ikke Guds vilje. Den fysiske intimitet hører ene og alene hjemme i det Ægteskab, som Gud i tidernes morgen har indstiftet. Sørg altid for at bede 2 kristne brødre eller 2 kristne søstre om at være sammen med jer, når I vil bruge tid sammen for at lære hinanden at kende. Studér hvad Guds ord siger om Ægteskabet. Bed sammen. Syng sammen. Arbejd i Guds Rige sammen.

Hvis du som pige / kvinde oplever, at drengen / manden presser dig og tigger dig om at have sex med ham, så bør du straks afbryde forbindelsen og gå til dit kristne fællesskab for at blive styrket og bevaret. For det er ikke Guds vilje for dig.  Og heller ikke for ham. Det viser, at han endnu ikke er klar. At han ikke har Guds Hellige Ånds frugt, der giver selvkontrol.

At finde en ledsager for livet er en fantastisk rejse.
Giv det tid. Og forbliv tro imod din skaber og din Himmelske Far. Giv aldrig efter for Satans fristelser og løgne. Stå ham imod og hold ham ude af dit liv.

HVAD FORVENTES DER AF KRISTNE LEDERE OG MEDARBEJDERE?

Definitionen af en Kristen Leder og Medarbejder finder vi i bl.a. 1. Timotheus kap. 3:

 • En leder skal leve som en Hellig mand, være én kvindes mand,
 • årvågen,
 • ædru, 
 • respekteret for sin gode opførsel,
 • være gæstfri,
 • altid rede til at lære og at undervise i Guds ord.
 • Han må aldrig være fuld,
 • ikke voldelig
 • og ikke grådig efter penge.
 • Istedet skal han være mild
 • og en god leder for sit eget hjem.
 • Hans børn adlyder og respekterer ham.
 • For hvis man ikke kan være en god leder for sit eget hjem,
 • hvorledes skal man så kunne lede Kirken.
 • En leder af Kirken må ikke være en ny Kristen. For en ny Kristen risikerer at blive opblæst af stolthed og derefter falde under vægten af den ondes anklager.
 • Lederen skal have et godt rygte blandt ikke-kristne, så snakken ikke går og han risikerer, at blive forført af den onde.

Da de kaldte Jesu’ Disciple for Kristne mente de “Dem der opfører sig som Kristus”.

Men de kaldte dem ikke bare “De Kristne”.
De kaldte dem oftest “De Hellige”.

I den sekulariserede Vestlige verden, hvor man bevæger sig stadigt længere væk fra Gud, bliver der ofte gjort grin med begrebet “De Hellige”.

I Guds Ord (Bibelen) står der:  “Ligesom han, der har kaldet jer, er HELLIG, skal også I være HELLIGE … i HELE jeres livsførelse!” (1. Peters Brev, kap. 1, vers 15).

Dette er altså en BEFALING.
Ikke et valg.
Ikke et tilbud.
I SKAL være Hellige!
I HELE jeres livsførelse!
Dvs. IKKE kun i Kirkebygningen om søndagen.
Og ikke kun, når andre mennesker ser på.

For en Kristen er dette helt naturligt og selvfølgeligt. For Gud elsker os så højt, at han har sat os helt fri fra syndens magt (Dvs. fri til at vælge det gode fremfor det onde. Fri til at vælge Gud fremfor Satan).

Et barn af Gud har slet ikke lyst til at såre Gud. Vi har slet ikke lyst til at give vores Himmelske Far fingeren … og slæbe hans navn igennem sølet, ved at lyve, bagtale, bande, drikke, stjæle, hore, håne, osv.

Vi har lyst til at leve i et tæt fællesskab med vores Himmelske Far.

Vi har lyst til at arbejde i og for vores Fars Rige. Vi har lyst til at leve som Lysets Børn og ikke som Mørkets Børn. Dvs. vi har lyst til at være “De Hellige”, som Guds ord kalder os.

En Kristen Leder og Medarbejder lever et stadigt mere Helliggjort liv. Han vælger alt det onde fra. Og han vælger alt det gode til.

© 2023 KORSGAARDEN

Tema af Anders NorenOp ↑