Den første institution Gud etablerede var “Familien”.

Gud gav tydelige retningslinjer for hvorledes han ville have, at Familien fungerede. Men i vor iver efter, ‘at tækkes verden’ og ‘hytte vort eget skind’, har vi svigtet Guds plan for Familien. Og dette tragiske og ‘utilgivelige’ svigt har efterladt millioner af mænd, kvinder og børn med knuste hjerter, knuste sind og knuste liv.

“Den Kristne Familiemodel” er beskrevet i Efeserbrevet 5.

I den Kristne Familiemodel befales manden, at elske sin hustru på samme intense, beskyttende og frelsende måde som Kristus elsker Kirken, og ofrede sig selv for den.

Når den Kristenfunderede Familie fungerer; når manden indtager sin rolle som Kristus og kvinden sin rolle som Kirken; er den Kristenfunderede Familie nøglen til verdens forståelse af Kristi Frelserrolle, samt af forholdet mellem Kristus og Kirken (Efeserbrevet kap. 5).

Når den Kristenfunderede Familie fungerer efter Guds plan, virker den både psykisk og fysisk helbredende på mænd, kvinder og børn!

Den Kristenfunderede Familie er derfor fundamentet for vort arbejde.

MANDENS OPGAVE

1. ELSK OG TJEN DIN HUSTRU, SOM KRISTUS ELSKER OG TJENER MENIGHEDEN

Da Satan ville ødelægge Familien ventede han til Adam var ‘fraværende’, optaget af egne tanker og gøremål og ikke ænsede Eva. Adams fravær gav Satan frit spil overfor “det svagere kar” (som Bibelen kalder kvinden) og derfor lykkedes hans angreb på Familien.

Mandens opgave er at beskytte Kvinden imod Satans angreb, at undervise hende i hvad Gud siger i sit Ord, at trøste hende, opmuntre hende og lede hende, som Jesus trøster, opmuntrer og leder Kirken. Gud har besluttet, at det er manden, der skal være præsten og den gode hyrde for sin Familie. Og Gud har sagt, at det kræver, at manden vender om, fornægter sig selv, samler sit kors op og følger i Jesu’ fodspor. Satan arbejder konstant på at forføre og vildlede. Det gjorde han også overfor Jesus. Men Jesus studerede og kendte Ordet ud og ind og svarede Satan med ordene: “DET STÅR SKREVET……..!” Ligeså studerer og kender Familiens præst og hyrde Guds Ord ud og ind og bruger det hver time og hver dag.

Når vi træder ud af Guds orden for Familien; når manden er ‘fraværende’ og kvinden går sine egne veje; har Djævelen frit spil.

Ifølge Bibelen er hierarkiet i den Kristne Familie:

1. Kristus
2a. Manden
2b Kvinden
3. Børnene

Årsagen til at manden og kvinden deles om andenpladsen er, at Gud befaler, at manden og kvinden skal blive ÉT kød. At de skal fungere som ÉN enhed. Just som Kristus og Kirken skal fungere som ÉN enhed.

Samtidig med befalingen om, at de skal blive ét kød, understreger Guds ord, at Kristus er mandens hoved og at manden er kvindens hoved.

Hvad dette indebærer bliver forklaret i Efeserbrevet:

En mand har nemlig ansvar for sin kone, ligesom Kristus har ansvar for menigheden. Menigheden er jo hans legeme, som han gav sit liv for at frelse.(Efeserne 5:23)

VIS din kone den samme kærlighed, som Kristus viste menigheden. Han ofrede sit eget liv for menighedens skyld!”

Ligesom en brud beredes til at møde sin brudgom ved at gennemgå et rensende bad, gøre sig smuk og indvi sig til at leve i troskab og renhed sammen med sin mand, sådan er menigheden blevet beredt til at blive Kristi brud. Han gav den et rensende bad, ved Guds ord, for at kunne føre den til sig selv som en skøn brud, der er parat til at leve i troskab og renhed sammen med ham.”

“En mand bør have samme opofrende omsorg for sin kone, som han har for sig selv. For det en mand gør imod sin kone, gør han i virkeligheden imod sig selv. De er jo ét! Ingen bekæmper vel sit eget legeme? Nej, vi passer godt på vores legeme. På samme måde passer Kristus godt på os, der er hans menighed og udgør hans legeme, for som Skriften siger: ‘Derfor skal en mand forlade sin far og mor og knytte sig til sin kone, og de to skal blive ét.’ (Efeserne 5:25-31).

Og i 1. Peters brev 3:7 lyder befalingen til mændene:

I mænd, vær hensynsfulde overfor jeres koner! Værdsæt deres særlige følsomhed og vis dem ære, for de er medarvinger til det evige liv. Hvis ikke I ærer dem, bliver jeres bønner blokeret!”  (I King James er samme vers oversat på følgende måde: “Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered“).

Kvindens opgave i ægteskabet er oversat som værende mandens “hjælper”. Men begrebet “hjælper” har langt dybere betydning end blot som “assistent”. Begrebet “hjælper” kan også oversættes som “Militær assistance” og “Guddommelig assistance”. Du kender kvindens vedholdenhed, hendes stædighed, hendes evne til at uholde smerte, hendes øje for alle de små detaljer, hendes mod og hendes enorme beskyttertrang. Igennem hele Guds ord møder du igen og igen kvinder, der havde en afgørende del i Guds frelsesplan. Det er din opgave som mand, at være hensynsfuld og at ære din kvindes unikke, Gudgivne evner.

Mandens opgave i Ægteskabet er unik. Og Kvindens opgave i Ægteskabet er unik. Men det er først, når både mand og kvinde, indtager deres pladser i ægteskabet, at Guds plan for Familien, samt dens frelsende rolle, kommer tilbage på sporet!

Hvis du, som mand, ikke arbejder lige så intenst på at helliggøre DIN familie, som Kristus arbejder på, at helliggøre SIN familie, Kirken, lever du i ulydighed mod Gud.

Hvis du ikke er din hustrus Frelser, lever du i ulydighed mod Gud.

Hvis du ikke er din hustrus Helliggører, lever du i ulydighed mod Gud.

Hvis du ikke værdsætter din hustrus følsomhed og intuition, lever du i ulydighed mod Gud.

Hvis du lever i konflikt med din hustru, lytter Gud ikke til dine bønner.

Hvis du ikke leder og træner og opdrager dine børn, lever du i ulydighed mod Gud.

Er du, som mand, villig til, at fornægte dig selv og tage dit kors op og følge i Jesu’ fodspor!? (Matthæus kap. 16, v. 24).

Se disse videoer igennem. Helst sammen med Brødrene.

 

2. TAG ANSVAR FOR OPDRAGELSEN AF DINE BØRN

Tag vare på dine døtre!

Slip ikke dine teenagere løs!

3. OPFØR JER SOM MÆND!

Hvad verden siger om MÆND er ikke det samme som Guds ord siger om MÆND. Bibelen sætter en langt højere standard for mænd end verden gør.

1

 KVINDENS OPGAVE

Da Satan ville ødelægge Familien henvendte han sig til Eva! Satan kunne se, at Adam var ‘fraværende’, optaget af egne tanker og gøremål og ikke ænsede Eva. Derfor lykkedes Satans angreb!

Mandens opgave er at beskytte Kvinden og undervise hende i hvorledes Familien bl.a. helliggør sig selv, samt hvordan Familien står imod Satans angreb.

Når vi træder ud af Guds orden for Familien; når manden er ‘fraværende’ og kvinden går sine egne veje; får Djævelen frit spil.

Kvinden er lige så meget værd som manden. Bibelen kalder hende en fælles arving. Men manden og kvinden har 2 forskellige funktioner i ægteskabet.

Gud siger: “Kvinde, underkast dig din mand”.
Dvs. underkast dig hans beskyttelse og hans Kristus-lige ledelse.
At underkaste sig betyder: “At placere sig selv under”.

Mennesker uden indsigt i Guds ord og uden Guds ånd opfatter denne “underkastelse” som, at manden har frit spil overfor Kvinden. Intet kunne være længere væk fra Guds plan.

Gud sætter en tydelig grænse for denne underkastelse. Han siger: “Underkast dig din mand, SOM du underkaster dig Herren.” Og Gud tydeliggør betydningen ved at tilføje: “Manden er kvindens hoved, SOM Kristus er Kirkens hoved!” Meningen er, at manden fornægter sig selv, tager sit kors op og følger i Jesu’ fodspor.

Manden kan ikke kræve noget af sin hustru, der ikke stemmer overens med det Kristus lever og kræver! Kvinden må ikke bruges og misbruges, hverken fysisk eller psykisk.

Kvindens opgave i ægteskabet er oversat som værende mandens “hjælper”. Men begrebet “hjælper” har langt dybere betydning end blot som “assistent”. Begrebet “hjælper” kan også oversættes som “Militær assistance” og “Guddommelig assistance”. Du kender kvindens vedholdenhed, hendes stædighed, hendes evne til at uholde smerte, hendes øje for alle de små detaljer, hendes mod og hendes enorme beskyttertrang. Igennem hele Guds ord møder du igen og igen kvinder, der havde en afgørende del i Guds frelsesplan.

Mandens opgave i Ægteskabet er unik. Og Kvindens opgave i Ægteskabet er unik. Men det er først, når både mand og kvinde, indtager deres pladser i ægteskabet, at Guds plan for Familien, samt dens frelsende rolle, bliver aktiveret eller genaktiveret.

 


 

BØRNENES OPGAVE

Børnenes opgave er, at adlyde og ære deres forældre.

At lære børnene, at ære deres forældre, fordi Gud befaler det, er forældrenes opgave.