14
Guds Ord, råt for usødet, er fundamentet for Broderfællesskabet.

De første disciple havde et stærkt Broderskab og det samme skal kristne mænd, ifølge Bibelens BEFALINGER, sørge for, at have i dag.

Om det Kristne Broderskab siger Bibelen:

“Lad broderkærligheden vare ved!” (Hebræerbrevet kap. 13, v. 1).

“Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet; for vi elsker brødrene. Den, der IKKE elsker, bliver i døden. Enhver, som hader sin broder, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig. Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os; så skylder også vi AT SÆTTE LIVET TIL FOR BRØDRENE. Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham – hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham? Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men I GERNING og sandhed. Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, hvad end vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt!” (1. Johannes Brev kap. 3, v. 14-20).

ÆR alle mennesker, ELSK BRØDRENE, FRYGT Gud og ær kongen!” (1 Petersbrev kap. 2, v. 17)

“Vær hinanden hengivne i BRODERKÆRLIGHED, kappes om at vise hinanden AGTELSE.” (Romerbrevet kap. 12, v. 10)

“Lev alle i ENIGHED, og vis MEDFØLELSE, BRODERKÆRLIGHEDBARMHJERTIGHED og YDMYGHED!” (1. Petersbrev kap. 3, v. 8)

“I øvrigt, brødre, alt, hvad der er SANDT, hvad der er ÆDELT, hvad der er RET, hvad der er RENT, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: DET GODE og DET ROSVÆRDIGE, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I GØRE! Og fredens Gud vil være med jer.” (Filipperbrevet kap. 4, v. 8)

“Du må ikke tale hårdt til en gammel mand, ham skal du formane som en FAR, unge mænd som BRØDRE!” (1 Timoteus kap. 5, v. 1)

De første Kristne Brødre HOLDT SAMMEN, holdt fast ved FÆLLESSKABET og de var FÆLLES OM ALT. De SOLGTE DERES EJENDOM og ejendele og DELTE DET UD til alle efter enhvers behov. De kom i ENIGHED i templet hver dag; hjemme brød de brødet og SPISTE SAMMEN. Oprigtigt og med jubel priste de Gud OPRIGTIGE af hjertet. Folket kunne ikke undgå, at lægge mærke til denne fuldstændigt ændrede opførsel, så det Kristne Broderskab vandt HELE FOLKETS YNDEST og Gud føjede HVER DAG nye mennesker til, som blev frelst (Apostlenes Gerninger 2).

MÆND FOR GUD (PLAYLISTE)