KORSGAARDEN

Et Kristent Bofællesskab

Kategori: ægteskab

Ægteskab ifølge Guds Ord

GIFT DIG ALDRIG MED ÉN DER IKKE HAR GUD PÅ FØRSTEPLADSEN

Bed og Arbejd og stol på Gud.
Han vil hjælpe dig med at finde én du kan tilbringe resten af dit liv sammen med.

Start tidligt i livet med at bede for din Ægtefælle. Nogle starter allerede i teenageårene med at bede for deres kommende livsledsager.

Bed om, at din kommende livsledsager vil elske Gud af hele sit hjerte og ønske at arbejde for hans Riges udbredelse. Bed om at han eller hun  lærer at fornægte sig selv, tage sit kors op  og følge Jesus. Jesus sagde: “Hvis nogen vil følge mig, så skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig!” Matthæus 16:24).

Sørg for at være med i et Kristent fællesskab, der har Helliggørelse som førsteprioritet. For Guds Ord befaler: Ligesom han, der har kaldet jer, er hellig … så SKAL også I være Hellige … i HELE jeres livsførelse” (1. Peter 1:15).

Hvis du møder én du mener Gud viser dig, så lad det forblive ved et venskab. “Dating” er ikke et Bibelsk begreb, men et verdsligt begreb. Del din interesse i denne mulige livsledsager med dit Kristne Fællesskab og bed dem bede for, at Guds vilje må ske. Tal sammen om ægteskab, modenhed, synd, tilgivelse, sorger og glæder, sexuel afholdenhed før ægteskabet, daglig helliggørelse, børn, børneopdragelse, økonomi, osv. osv. Lad hele “lær-hinanden-at-kende”-processen være til ære for Gud.

Sørg for ikke at være alene sammen og dermed blive fristet til at have sex før det Hellige Ægteskab. For det er, ifølge Guds Ord, ikke Guds vilje. Den fysiske intimitet hører ene og alene hjemme i det Ægteskab, som Gud i tidernes morgen har indstiftet. Sørg altid for at bede 2 kristne brødre eller 2 kristne søstre om at være sammen med jer, når I vil bruge tid sammen for at lære hinanden at kende. Studér hvad Guds ord siger om Ægteskabet. Bed sammen. Syng sammen. Arbejd i Guds Rige sammen.

Hvis du som pige / kvinde oplever, at drengen / manden presser dig og tigger dig om at have sex med ham, så bør du straks afbryde forbindelsen og gå til dit kristne fællesskab for at blive styrket og bevaret. For det er ikke Guds vilje for dig.  Og heller ikke for ham. Det viser, at han endnu ikke er klar. At han ikke har Guds Hellige Ånds frugt, der giver selvkontrol.

At finde en ledsager for livet er en fantastisk rejse.
Giv det tid. Og forbliv tro imod din skaber og din Himmelske Far. Giv aldrig efter for Satans fristelser og løgne. Stå ham imod og hold ham ude af dit liv.

KÆRE KVINDE: GIFT DIG MED EN MAND DER ADLYDER GUD

En mand, der adlyder Gud, forpligter sig til at beskytte, forsørge, elske og ære èn kvinde – resten af sit liv. Dvs. at du ikke skal leve et liv fyldt med utryghed og frygt for om han vil svigte dig, “vokse fra dig” eller forlade dig.

En mand, der adlyder Gud, elsker med Guds betingelsesløse, altopofrende, efterstræbende Kærlighed. Dvs. at du ikke skal leve et liv, hvor du føler dig uelsket, ensom og taget for givet.

En mand, der adlyder Gud, har et hjerte, der brænder for det som Gud brænder for. Dvs. at du ikke skal leve alene med din ild for og længsel efter at leve for at udbrede Guds Rige.

En mand, der adlyder Gud, lyver ikke. Han hader løgn, ligeså intenst som hans Himmelske Fader hader løgn, –  og bringer mørkets gerninger frem i lyset. Dvs. at du altid vil kunne stole på din mand.

En mand, der adlyder Gud, har integritet. Han siger hvad han mener og mener hvad han siger. Dvs. at du altid vil kunne regne med din mand.

En mand, der adlyder Gud, tager ansvar for sig selv, for sin ægtefælle, sine børn, sin familie, sin kirke og sit samfund. Dvs. at du aldrig behøver frygte, at komme til at stå alene med ansvaret.

En mand, der adlyder Gud, påtager sig med glæde det lederansvar, som Gud befaler, og har Guds Visioner og Guds Drømme for fremtiden, – for sit Ægteskab, for sin familie og for sit arbejde i Guds Rige. Dvs. at du aldrig i dit Ægteskab vil føle dig som på et skib, der driver for vejr og vind. Et skib uden Kaptajn.

En mand, der adlyder Gud, har selvdisciplin. Dvs. at du aldrig behøver at leve i uro og frygt.

SEX UDENFOR ÆGTESKABET ER, IFØLGE BIBELEN, DEN LIGE VEJ MOD HELVEDE

Kristne har det med KUN at fokusere på Sjæl og Ånd.

MEN det Bibelen siger om KROPPEN burde i allerhøjeste grad få de Kristne til at VÅGNE OP og være YDERST VARSOMME med hvad de bruger den til.

Hvis du studerer alle de STRENGE KRAV, der var til de nøje udvalgte præster, der fik lov til at komme ind i Guds Tempel i Jerusalem, så forstår du hvilke KRAV Gud stiller til din omgang med din KROP!

Bibelen siger: “I er et Kristus-brev, der er blevet til ved vores tjeneste, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter, på tavler af kød og blod.” (2. Korintherbrev 3:3).

ÆRER DU GUD, Verden eller dig selv igennem din KROP?
Gennem det du spiser?
Gennem hvordan du klæder dig?
Gennem hvad du gør?

BIBELENS DEFINITION AF EN KRISTEN MAND

HUSK – DIN KONE HAR FØRSTEPRIORITET!

Hvis du altid prioriterer alle andre højere end din hustru ødelægger du det kristne ægteskab Gud har indstiftet.

ULYDIGE BØRN ØDELÆGGER DEN KRISTNE FAMILIE

Det er forældrenes ansvar, at lære børn lydighed. Og det starter fra de er helt små.

Når børnene ikke lærer, at adlyde sine forældre, ødelægger de den kristne familie, får alvorlige problemer med autoriteter og bliver ude af stand til at adlyde Gud.

 

Verdens måde, at opdrage børn på, er IKKE Guds måde, at opdrage børn på.

ELSK DIN HUSTRU – SOM JESUS ELSKER HENDE

Af Aaron Smith

“Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den!” (Efeserne 5:25).

Vi har alle læst dette en million gange og har hørt utallige prædikener over dette ene vers. Hver gang præsten annoncerer, at han vil tale om ægteskabet, er vi overbeviste om, at dette vers vil blive nævnt. Men spørgsmålet er: PRAKTISERER vi det!?

Det er let, at sige: “Jeg elsker dig!”, til sin kone.

Det er en helt anden sag vitterligt, at elske sin hustru i praksis!

Især på den måde Jesus elsker på.

Her er 3 måder du kan elske din hustru, lige som Jesus elsker hende:

JESUS ER MEDFØLENDE

3a

Gå hen og lær, hvad det vil sige: “Barmhjertighed ønsker jeg! Ikke slagtoffer! Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, – men syndere!” (Matthæus 9:13).

Jeg elsker Skriften, fordi den kan du ikke diskutere med! Især ikke, når det kommer til Jesu’ egne ord. Jesus KRÆVER, at vi er medfølende!

Det græske ord, der her bliver brugt for medfølelse, er “eleos”, der også kan omsættes som “nåde”.

Så hvis du vil elske din hustru som Jesus, så vis hende medfølelse og nåde! Og voilá, så har du udvist Kristus-lig kærlighed!

Tænk over det … hvad kan din hustru nogensinde gøre, der er værre end det DU har gjort imod Gud!?

Du afviser ham dagligt og var personligt ansvarlig for Korset. Se det i øjnene, den nåde DU fik fra Jesus, har du ikke fortjent, men du fik den dog alligevel. Så fortæl os lige igen hvad det var din hustru har gjort, der diskvalifiserer hende fra, at modtage medfølelse og nåde fra dig!?

Hvor ofte ønsker du ikke, at få medfølelse og nåde fra din hustru? Og du husker vel “Gør mod andre”-konceptet i Lukas 6:31?

JESUS ER EN TJENER

2

Er det ikke det det betyder at være en Kristen?
Og en kærlig ægtemand?
Jesus tjente sine disciple.
Selv den onde discipel, der forrådte ham.
Jesus smøg ærmerne op, blev en tjener og vaskede sine disciples beskidte og ildelugtende fødder.

“For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange!” (Markus 10:45).

Så:
1. TJEN din hustru!
2. Dernæst dine børn!
3. Og til sidst andre mennesker!

I DÉN rækkefølge!
ALTID!

JESUS ER OFFERLAMMET

1

Dette er, for de fleste, den sværeste del.

Fordi det kræver, at vi gør noget, der er i MODSTRID med vores syndfulde, selviske natur.

Men vi mener, at dette er den mest kraftfulde måde, du kan elske din hustru, – og andre mennesker, på.

Jesus tjente os, SELV OM vi hånede ham, spyttede på ham og til sidst naglede ham til et kors.

Hvordan kunne han tjene på den måde?

Hvordan kunne han ofre sig selv på den måde?

Vel, han er jo JESUS, ikke?
Han er PERFEKT.
Så det må have været NEMT for ham!

NEJ – det var det ikke!

Selv Jesus forstod hvor svært det var, AT OFRE SIG SELV for sin brud!

I timerne før han ville blive forrådt, tiggede og bad og græd han ind for Gud,  – 3 gange:

“Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi! Dog, IKKE som jeg vil, men som DU vil!” (Matthæus 26:39).

3 gange! Det var JESUS, der bad sin Himmelske Far, om lov til, at slippe for, at ofre sig selv, lide og dø. Det var hårdt for ham. Men ved du hvad han også sagde 3 gange?

“Dog ikke som JEG vil! Men som DU vil!”

Jesus ville få den største belønning for at være LYDIG og OFRE sig for sin brud!

Bibelen befaler dig, at gøre som Jesus!
At følge i hans fodspor!
At ofre dig selv og alt der er dit – for at føre din hustru, ren og lydefri, hjem til din Himmelske Far!

Kilde: https://husbandrevolution.com/ways-to-love-your-wife-like-jesus

“Taking the road less traveled in marriage. The world has made it too easy for you to walk away. To quit. To give up on the gift that God gave you, your wife. It may even applaud you if you do. The Enemy is working overtime to destroy any and all credibility the church has by breaking up our marriages. What do you think the world thinks about God when they see His followers acting just like them? I believe we as husbands have a unique and powerful opportunity to share Christ with the world simply in the way we love our wives. Join The revolution today!”  (Af Aaron Smith)

JEG FANDT EN MAND SOM KRISTUS

Christlike Man 3
Alle de piger Katie havde adopteret før Benji fandt hende og giftede sig med hende.

“I became Mrs. Majors on January 2nd of this year.

Benji is a discipler of men and a faithful maker of breakfast.

Long before we shared a home we shared a hometown with only a few hilltops to keep our adolescent lives from ever intersecting.

As the Lord would have it, we would only meet on the other side of an ocean after He had captured our hearts with a love for the Ugandan people and a desire for The Word to go forth in this place.

At first I was hesitant, but while Benji was patient, God was faithfully working on my heart.

I watched him teach Bible studies and disciple men and fix my kids’ bikes.

We laughed over coffee and all the crazy things that are life here.

He taught me more and more about the love of Jesus, in his words, and in his example.

He captured my heart.

And on the night he washed my feet and asked me to be his forever, the yes jumped off my lips as if it had always been waiting there just for him.

I imagined marriage would be good. Wonderful even. But I did not even begin to understand that it would be this holy.

I didn’t know that I would melt under this man’s gaze that is so full of the love of the Father for me.

I didn’t imagine the way his delight in me would be my daily reminder of the way my Father delights in me.

My husband’s love is just another way God has chosen to pour our His extravagant love on me, another constant reminder that He rejoices over me, and over each one of our daughters.”

Læs mere her: http://katiedavis.amazima.org/2015/02/for-yearsi-have-prayed-isaiah-61-over.html

VÆR MANDIGE OG STÆRKE

Vær mandige og stærke!

Af Nikolaj Hartung Kjærby Sognepræst ved Husum Kirke

Af Nikolaj Hartung Kjærby
Sognepræst ved
Husum Kirke

Udtrykket fra skabelsesberetningen ”Som mand og kvinde skabte han dem” er ikke præcist. De hebraiske ord handler nemlig om det maskuline og det feminine, skriver kronikøren.

Denne kroniks overskrift er et citat fra Det Nye Testamente, nærmere bestemt Første Korintherbrev 16,13.

Men i dag skal man være forsigtig med at bruge ”mandig” som en positiv betegnelse, har jeg erfaret – i hvert fald rummer internettet tusindvis af sider, der mener, at opfordringer som ”Mand dig op!”, ”Tag det som en mand!” og lignende, er udtryk for et negativt syn på kvinder.

Men det skyldes en helt grundlæggende misforståelse, nemlig at det maskuline og det feminine skulle være diametrale modsætninger på en éndimensional akse. Misforståelsen er meget udbredt. De fleste antager, at jo mere maskulin en mand er, desto mindre feminin er han, og vice versa.

Derfor er mange mænd hunderædde for at indrømme, at de også besidder feminine sider, fordi de føler, at det truer deres maskulinitet. Og derfor høres sætningen ”Han er et rigtigt mandfolk!”, som om der var tilføjet et underforstået ”og ikke en kvinde”.

Hvad er maskulinitet og femininitet, bibelsk set?

Men som sagt tror jeg, det er en misforståelse at tænke sådan. I skabelsesberetningen læser vi jo: ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem” (1 Mos 1,27).

Den formulering gør det nærliggende at antage, at det maskuline og det feminine på hver sin måde er en uopgivelig del af menneskets gudbilledlighed. Men det må jo indebære, at både maskulinitet og femininitet er positive værdier, som et menneske kan besidde i større eller mindre grad. Og eftersom gudbilledligheden er blevet beskadiget af syndefaldet (”vi tabte den ære, Guds billedes frugter at bære,” som vi synger med Brorson), må vi forvente, at såvel maskulinitet som femininitet, er en mangelvare i den faldne verden, vi lever i. Det betyder, at en mand der mangler maskulinitet, ikke af den grund er feminin; han er blot umaskulin.

Hvad er maskulinitet og femininitet da, bibelsk set? Ja, hvis vi ser på de hebraiske ord, der bruges i skabelsesberetningen, så tror jeg, at de kan give os en stor del af svaret. Det er nemlig værd at bemærke, at 1 Mos 1,27 ikke bruger de gængse ord for ”mand” og ”kvinde” (nemlig ish og ishah), som betegner de to køn i deres fysiske fremtræden, men derimod ordene zakar og neqebah, som betegner de to køns kvaliteter på det åndelige plan. Derfor gengiver de fleste engelske bibeloversættelser også sætningen som ”male and female he created them” og ikke ”as man and woman he created them”.

Gud har jo ingen krop, så hvis vores kønsidentitet er udtryk for forskellige sider af Guds væsen, må særpræget sidde ”i sjælen, i vores inderste, evige natur”, som John Eldredge skriver i sin bog Født vild – Det maskuline hjerte.

Læs mere her: http://udfordringen.dk/2016/07/vaer-mandige-staerke/

© 2023 KORSGAARDEN

Tema af Anders NorenOp ↑