Definitionen af en Kristen Leder og Medarbejder finder vi i bl.a. 1. Timotheus kap. 3:

 • En leder skal leve som en Hellig mand, være én kvindes mand,
 • årvågen,
 • ædru, 
 • respekteret for sin gode opførsel,
 • være gæstfri,
 • altid rede til at lære og at undervise i Guds ord.
 • Han må aldrig være fuld,
 • ikke voldelig
 • og ikke grådig efter penge.
 • Istedet skal han være mild
 • og en god leder for sit eget hjem.
 • Hans børn adlyder og respekterer ham.
 • For hvis man ikke kan være en god leder for sit eget hjem,
 • hvorledes skal man så kunne lede Kirken.
 • En leder af Kirken må ikke være en ny Kristen. For en ny Kristen risikerer at blive opblæst af stolthed og derefter falde under vægten af den ondes anklager.
 • Lederen skal have et godt rygte blandt ikke-kristne, så snakken ikke går og han risikerer, at blive forført af den onde.

Da de kaldte Jesu’ Disciple for Kristne mente de “Dem der opfører sig som Kristus”.

Men de kaldte dem ikke bare “De Kristne”.
De kaldte dem oftest “De Hellige”.

I den sekulariserede Vestlige verden, hvor man bevæger sig stadigt længere væk fra Gud, bliver der ofte gjort grin med begrebet “De Hellige”.

I Guds Ord (Bibelen) står der:  “Ligesom han, der har kaldet jer, er HELLIG, skal også I være HELLIGE … i HELE jeres livsførelse!” (1. Peters Brev, kap. 1, vers 15).

Dette er altså en BEFALING.
Ikke et valg.
Ikke et tilbud.
I SKAL være Hellige!
I HELE jeres livsførelse!
Dvs. IKKE kun i Kirkebygningen om søndagen.
Og ikke kun, når andre mennesker ser på.

For en Kristen er dette helt naturligt og selvfølgeligt. For Gud elsker os så højt, at han har sat os helt fri fra syndens magt (Dvs. fri til at vælge det gode fremfor det onde. Fri til at vælge Gud fremfor Satan).

Et barn af Gud har slet ikke lyst til at såre Gud. Vi har slet ikke lyst til at give vores Himmelske Far fingeren … og slæbe hans navn igennem sølet, ved at lyve, bagtale, bande, drikke, stjæle, hore, håne, osv.

Vi har lyst til at leve i et tæt fællesskab med vores Himmelske Far.

Vi har lyst til at arbejde i og for vores Fars Rige. Vi har lyst til at leve som Lysets Børn og ikke som Mørkets Børn. Dvs. vi har lyst til at være “De Hellige”, som Guds ord kalder os.

En Kristen Leder og Medarbejder lever et stadigt mere Helliggjort liv. Han vælger alt det onde fra. Og han vælger alt det gode til.