Når du er blevet Kristen,  – dvs. når du har korsfæstet dit gamle liv (Galaterne 5:24) i dåben; og Guds HELLIGE Ånd har genoprejst dig fra de døde (den samme Hellige Ånd, der genoprejste Jesus Kristus fra de døde), så BRÆNDER hele dit væsen efter at gøre det Gud, gennem sit Ord, har befalet dig, at gøre.

Gud har befalet dig, at:

1. Du skal elske Herren din Gud, af HELE dit hjerte og af HELE din sjæl og af HELE dit sind og af HELE din styrke!
2. Du skal forlade din far og din mor og blive ÉT, til ånd, sjæl og legeme, med din ægtefælle (studér Efeserne 5).
3. Og du skal være MENNESKEFISKER!

Dvs. at Gud har givet dig et FULL-TIME-JOB i sit Rige.

Et job der kræver ALLE dine ressourcer; 24-7!

Som Kristen har du INGEN rettigheder til, at spilde tiden på verdens destruktive underholdning!

Som Kristen har du INGEN rettigheder til, at være optaget af andet end arbejdet i GUDS vingård!

Som Kristen har du INGEN rettigheder til, at give plads til destruktive tanker og følelser, – der hindrer dig i, at udføre det job Gud har givet dig!

MILLIONER af forældreløse og hjemløse børn tigger om at blive reddet fra dagligt misbrug, daglig vold og daglig prostitution. Jesus understreger, at det er DIT ansvar!

MILLIONER af lidende mødre og fædre ser grædende op mod himlen og råber “HVOR ER DU GUD?” Og Gud venter på, at DU viser dem hans kærlighed, hans omsorg og hans Hellige Rige!

At DU har kræfter og overskud til både, at være beskytter, forsørger og hyrde for din Familie, SAMT at du når ud til lidende og døende mennesker er DIT ansvar! Hvis GUD siger det kan lade sig gøre, så KAN det  selvfølgelig lade sig gøre!

DIT LEGEME har brug for sund mad, tilstrækkeligt med søvn, samt fysisk træning, for at kunne udføre det omfattende job Gud har givet dig! Uden et sundt og stærkt legeme kan du ikke udføre det Gud har bedt DIG om at udføre! Jesus understreger, at det er DIT ansvar, at sørge for at din krop, Guds Hellige Ånds Tempel, fungerer optimalt, så du kan arbejde for hans Riges udbredelse!

At holde sig sund og rask, tage sig af sin Familie, som Gud har befalet, samt at vise millioner af lidende mennesker, at Guds rige er nær, KRÆVER SELVDISCIPLIN!  Og LADER man sig lede af den Hellige Ånd er frugten SELVDISCIPLIN! (Galaterne 5:23).

Om SELVDISCIPLIN siger Bibelen:

“Enhver idrætsmand er afholdende I ALT;  – de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår huller i luften. Jeg er HÅRD ved min krop og TVINGER den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet!” (1. Korintherbrev, kap. 9; v. 25-27).

HVIS I lever i lydighed mod kødet, skal I dø! Men hvis I ved Åndens hjælp DRÆBER legemets gerninger, så skal I leve!” (Romerbrevet kap. 8, v. 13).

SOM GUDS HUSHOLDER må en tilsynsmand være en, der ikke er NOGET at udsætte på, – IKKE egenrådig, opfarende, drikfældig, voldsom eller ude efter skændig fortjeneste. Han SKAL være gæstfri, have kærlighed til det gode, være besindig, retfærdig, from, OG HERRE OVER SIG SELV! (Titus kap. 1, v. 7-8).

“I SKAL aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster. Og I SKAL fornyes i sind og ånd og IFØRE JER det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.” (Efeserne kap. 4, v. 22-24).

“Så lad da det jordiske i jer : utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse! Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn!Den slags hengav også I jer til, DENGANG I levede sådan! MEN NU skal også I AFLÆGGE DET ALT SAMMEN: vrede, hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund! Lyv ikke for hinanden! For I har aflagt det GAMLE menneske med dets gerninger; og iført jer det NYE, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse!” (Kolossenserbrevet kap. 3, v. 5-10).

SELVDISCIPLIN er afgørende for at vi kan udføre det OVERVÆLDENDE OMFATTENDE job Gud har givet os!

Gud forventer, at du ofrer ALT!
Lige som Jesus Kristus ofrede ALT!

Bibelen understreger, at hvis nogen vil fratage dig din kjortel (dine penge, din bil, dit hus), så skal du OGSÅ lade ham få din kappe. Og hvis nogen vil tvinge dig til at følge sig én mil, så skal du gå TO mil med ham. Gud forventer, at du giver til den, der beder dig om noget; og IKKE vender ryggen til den, der vil låne af dig! (Mattæus 5, v. 40-42).

Jesus sagde: “Høsten ER stor, men arbejderne er få!”(Matthæus kap. 9, v. 37).

Det er DIN opgave at rive mennesker ud af det Bibelen kalder ‘ilden’, og hjælpe dem ind i Guds rige! (Judas kap. 1, v. 23). Og når de er kommet ind i Guds rige er det DIN opgave, at lære dem ALT det Jesus har lært os, for derefter også at sende DEM ud for at fuldføre DERES arbejde i Guds rige! (Matthæus 28, v. 18-20).

Men hvordan kan du lære dem ALT det Jesus har lært os, hvis du ikke dagligt studerer Guds Hellige Ord intenst? Ethvert menneske, der er dødt og genopstået og er i Jesu’ Kristi tjeneste studerer Ordet intenst og kender Ordet og er parat til at dele det, nat som dag.

Der er ingen tid at spilde!
HVER DAG er der millioner, der lider og dør!
ANSVARET for at lede dem ind i Guds rige inden de dør ligger på DINE skuldre!
Jesus sagde: “SANDELIG siger jeg jer: ALT, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort MOD MIG! (Matthæus 25:40).

Hvis eller når du føler, at dit job i Guds riger er overvældende, så HUSK at Gud siger, at:
ALT formår jeg i ham (i Gud), der giver mig KRAFT! (Filipperbrevet kap. 4, v. 13).

Minutterne tikker afsted og vender ALDRIG tilbage!

GÅ!
NU!

START med at studere Guds ord nat og dag!
Bed for dine kæres sjæle!
Bed for dine fjender!
Og gå i gang med SJÆLEREDNINGS-ARBEJDE i dit nabolag, i din by og i dit land!