Af Aaron Smith

“Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den!” (Efeserne 5:25).

Vi har alle læst dette en million gange og har hørt utallige prædikener over dette ene vers. Hver gang præsten annoncerer, at han vil tale om ægteskabet, er vi overbeviste om, at dette vers vil blive nævnt. Men spørgsmålet er: PRAKTISERER vi det!?

Det er let, at sige: “Jeg elsker dig!”, til sin kone.

Det er en helt anden sag vitterligt, at elske sin hustru i praksis!

Især på den måde Jesus elsker på.

Her er 3 måder du kan elske din hustru, lige som Jesus elsker hende:

JESUS ER MEDFØLENDE

3a

Gå hen og lær, hvad det vil sige: “Barmhjertighed ønsker jeg! Ikke slagtoffer! Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, – men syndere!” (Matthæus 9:13).

Jeg elsker Skriften, fordi den kan du ikke diskutere med! Især ikke, når det kommer til Jesu’ egne ord. Jesus KRÆVER, at vi er medfølende!

Det græske ord, der her bliver brugt for medfølelse, er “eleos”, der også kan omsættes som “nåde”.

Så hvis du vil elske din hustru som Jesus, så vis hende medfølelse og nåde! Og voilá, så har du udvist Kristus-lig kærlighed!

Tænk over det … hvad kan din hustru nogensinde gøre, der er værre end det DU har gjort imod Gud!?

Du afviser ham dagligt og var personligt ansvarlig for Korset. Se det i øjnene, den nåde DU fik fra Jesus, har du ikke fortjent, men du fik den dog alligevel. Så fortæl os lige igen hvad det var din hustru har gjort, der diskvalifiserer hende fra, at modtage medfølelse og nåde fra dig!?

Hvor ofte ønsker du ikke, at få medfølelse og nåde fra din hustru? Og du husker vel “Gør mod andre”-konceptet i Lukas 6:31?

JESUS ER EN TJENER

2

Er det ikke det det betyder at være en Kristen?
Og en kærlig ægtemand?
Jesus tjente sine disciple.
Selv den onde discipel, der forrådte ham.
Jesus smøg ærmerne op, blev en tjener og vaskede sine disciples beskidte og ildelugtende fødder.

“For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange!” (Markus 10:45).

Så:
1. TJEN din hustru!
2. Dernæst dine børn!
3. Og til sidst andre mennesker!

I DÉN rækkefølge!
ALTID!

JESUS ER OFFERLAMMET

1

Dette er, for de fleste, den sværeste del.

Fordi det kræver, at vi gør noget, der er i MODSTRID med vores syndfulde, selviske natur.

Men vi mener, at dette er den mest kraftfulde måde, du kan elske din hustru, – og andre mennesker, på.

Jesus tjente os, SELV OM vi hånede ham, spyttede på ham og til sidst naglede ham til et kors.

Hvordan kunne han tjene på den måde?

Hvordan kunne han ofre sig selv på den måde?

Vel, han er jo JESUS, ikke?
Han er PERFEKT.
Så det må have været NEMT for ham!

NEJ – det var det ikke!

Selv Jesus forstod hvor svært det var, AT OFRE SIG SELV for sin brud!

I timerne før han ville blive forrådt, tiggede og bad og græd han ind for Gud,  – 3 gange:

“Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi! Dog, IKKE som jeg vil, men som DU vil!” (Matthæus 26:39).

3 gange! Det var JESUS, der bad sin Himmelske Far, om lov til, at slippe for, at ofre sig selv, lide og dø. Det var hårdt for ham. Men ved du hvad han også sagde 3 gange?

“Dog ikke som JEG vil! Men som DU vil!”

Jesus ville få den største belønning for at være LYDIG og OFRE sig for sin brud!

Bibelen befaler dig, at gøre som Jesus!
At følge i hans fodspor!
At ofre dig selv og alt der er dit – for at føre din hustru, ren og lydefri, hjem til din Himmelske Far!

Kilde: https://husbandrevolution.com/ways-to-love-your-wife-like-jesus

“Taking the road less traveled in marriage. The world has made it too easy for you to walk away. To quit. To give up on the gift that God gave you, your wife. It may even applaud you if you do. The Enemy is working overtime to destroy any and all credibility the church has by breaking up our marriages. What do you think the world thinks about God when they see His followers acting just like them? I believe we as husbands have a unique and powerful opportunity to share Christ with the world simply in the way we love our wives. Join The revolution today!”  (Af Aaron Smith)