Bed og Arbejd og stol på Gud.
Han vil hjælpe dig med at finde én du kan tilbringe resten af dit liv sammen med.

Start tidligt i livet med at bede for din Ægtefælle. Nogle starter allerede i teenageårene med at bede for deres kommende livsledsager.

Bed om, at din kommende livsledsager vil elske Gud af hele sit hjerte og ønske at arbejde for hans Riges udbredelse. Bed om at han eller hun  lærer at fornægte sig selv, tage sit kors op  og følge Jesus. Jesus sagde: “Hvis nogen vil følge mig, så skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig!” Matthæus 16:24).

Sørg for at være med i et Kristent fællesskab, der har Helliggørelse som førsteprioritet. For Guds Ord befaler: Ligesom han, der har kaldet jer, er hellig … så SKAL også I være Hellige … i HELE jeres livsførelse” (1. Peter 1:15).

Hvis du møder én du mener Gud viser dig, så lad det forblive ved et venskab. “Dating” er ikke et Bibelsk begreb, men et verdsligt begreb. Del din interesse i denne mulige livsledsager med dit Kristne Fællesskab og bed dem bede for, at Guds vilje må ske. Tal sammen om ægteskab, modenhed, synd, tilgivelse, sorger og glæder, sexuel afholdenhed før ægteskabet, daglig helliggørelse, børn, børneopdragelse, økonomi, osv. osv. Lad hele “lær-hinanden-at-kende”-processen være til ære for Gud.

Sørg for ikke at være alene sammen og dermed blive fristet til at have sex før det Hellige Ægteskab. For det er, ifølge Guds Ord, ikke Guds vilje. Den fysiske intimitet hører ene og alene hjemme i det Ægteskab, som Gud i tidernes morgen har indstiftet. Sørg altid for at bede 2 kristne brødre eller 2 kristne søstre om at være sammen med jer, når I vil bruge tid sammen for at lære hinanden at kende. Studér hvad Guds ord siger om Ægteskabet. Bed sammen. Syng sammen. Arbejd i Guds Rige sammen.

Hvis du som pige / kvinde oplever, at drengen / manden presser dig og tigger dig om at have sex med ham, så bør du straks afbryde forbindelsen og gå til dit kristne fællesskab for at blive styrket og bevaret. For det er ikke Guds vilje for dig.  Og heller ikke for ham. Det viser, at han endnu ikke er klar. At han ikke har Guds Hellige Ånds frugt, der giver selvkontrol.

At finde en ledsager for livet er en fantastisk rejse.
Giv det tid. Og forbliv tro imod din skaber og din Himmelske Far. Giv aldrig efter for Satans fristelser og løgne. Stå ham imod og hold ham ude af dit liv.