Hvis du altid prioriterer alle andre højere end din hustru ødelægger du det kristne ægteskab Gud har indstiftet.