Det er forældrenes ansvar, at lære børn lydighed. Og det starter fra de er helt små.

Når børnene ikke lærer, at adlyde sine forældre, ødelægger de den kristne familie, får alvorlige problemer med autoriteter og bliver ude af stand til at adlyde Gud.

 

Verdens måde, at opdrage børn på, er IKKE Guds måde, at opdrage børn på.