KORSGAARDEN

Et Kristent Bofællesskab

GIFT DIG ALDRIG MED ÉN DER IKKE HAR GUD PÅ FØRSTEPLADSEN

Bed og Arbejd og stol på Gud.
Han vil hjælpe dig med at finde én du kan tilbringe resten af dit liv sammen med.

Start tidligt i livet med at bede for din Ægtefælle. Nogle starter allerede i teenageårene med at bede for deres kommende livsledsager.

Bed om, at din kommende livsledsager vil elske Gud af hele sit hjerte og ønske at arbejde for hans Riges udbredelse. Bed om at han eller hun  lærer at fornægte sig selv, tage sit kors op  og følge Jesus. Jesus sagde: “Hvis nogen vil følge mig, så skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig!” Matthæus 16:24).

Sørg for at være med i et Kristent fællesskab, der har Helliggørelse som førsteprioritet. For Guds Ord befaler: Ligesom han, der har kaldet jer, er hellig … så SKAL også I være Hellige … i HELE jeres livsførelse” (1. Peter 1:15).

Hvis du møder én du mener Gud viser dig, så lad det forblive ved et venskab. “Dating” er ikke et Bibelsk begreb, men et verdsligt begreb. Del din interesse i denne mulige livsledsager med dit Kristne Fællesskab og bed dem bede for, at Guds vilje må ske. Tal sammen om ægteskab, modenhed, synd, tilgivelse, sorger og glæder, sexuel afholdenhed før ægteskabet, daglig helliggørelse, børn, børneopdragelse, økonomi, osv. osv. Lad hele “lær-hinanden-at-kende”-processen være til ære for Gud.

Sørg for ikke at være alene sammen og dermed blive fristet til at have sex før det Hellige Ægteskab. For det er, ifølge Guds Ord, ikke Guds vilje. Den fysiske intimitet hører ene og alene hjemme i det Ægteskab, som Gud i tidernes morgen har indstiftet. Sørg altid for at bede 2 kristne brødre eller 2 kristne søstre om at være sammen med jer, når I vil bruge tid sammen for at lære hinanden at kende. Studér hvad Guds ord siger om Ægteskabet. Bed sammen. Syng sammen. Arbejd i Guds Rige sammen.

Hvis du som pige / kvinde oplever, at drengen / manden presser dig og tigger dig om at have sex med ham, så bør du straks afbryde forbindelsen og gå til dit kristne fællesskab for at blive styrket og bevaret. For det er ikke Guds vilje for dig.  Og heller ikke for ham. Det viser, at han endnu ikke er klar. At han ikke har Guds Hellige Ånds frugt, der giver selvkontrol.

At finde en ledsager for livet er en fantastisk rejse.
Giv det tid. Og forbliv tro imod din skaber og din Himmelske Far. Giv aldrig efter for Satans fristelser og løgne. Stå ham imod og hold ham ude af dit liv.

HVAD FORVENTES DER AF KRISTNE LEDERE OG MEDARBEJDERE?

Definitionen af en Kristen Leder og Medarbejder finder vi i bl.a. 1. Timotheus kap. 3:

 • En leder skal leve som en Hellig mand, være én kvindes mand,
 • årvågen,
 • ædru, 
 • respekteret for sin gode opførsel,
 • være gæstfri,
 • altid rede til at lære og at undervise i Guds ord.
 • Han må aldrig være fuld,
 • ikke voldelig
 • og ikke grådig efter penge.
 • Istedet skal han være mild
 • og en god leder for sit eget hjem.
 • Hans børn adlyder og respekterer ham.
 • For hvis man ikke kan være en god leder for sit eget hjem,
 • hvorledes skal man så kunne lede Kirken.
 • En leder af Kirken må ikke være en ny Kristen. For en ny Kristen risikerer at blive opblæst af stolthed og derefter falde under vægten af den ondes anklager.
 • Lederen skal have et godt rygte blandt ikke-kristne, så snakken ikke går og han risikerer, at blive forført af den onde.

Da de kaldte Jesu’ Disciple for Kristne mente de “Dem der opfører sig som Kristus”.

Men de kaldte dem ikke bare “De Kristne”.
De kaldte dem oftest “De Hellige”.

I den sekulariserede Vestlige verden, hvor man bevæger sig stadigt længere væk fra Gud, bliver der ofte gjort grin med begrebet “De Hellige”.

I Guds Ord (Bibelen) står der:  “Ligesom han, der har kaldet jer, er HELLIG, skal også I være HELLIGE … i HELE jeres livsførelse!” (1. Peters Brev, kap. 1, vers 15).

Dette er altså en BEFALING.
Ikke et valg.
Ikke et tilbud.
I SKAL være Hellige!
I HELE jeres livsførelse!
Dvs. IKKE kun i Kirkebygningen om søndagen.
Og ikke kun, når andre mennesker ser på.

For en Kristen er dette helt naturligt og selvfølgeligt. For Gud elsker os så højt, at han har sat os helt fri fra syndens magt (Dvs. fri til at vælge det gode fremfor det onde. Fri til at vælge Gud fremfor Satan).

Et barn af Gud har slet ikke lyst til at såre Gud. Vi har slet ikke lyst til at give vores Himmelske Far fingeren … og slæbe hans navn igennem sølet, ved at lyve, bagtale, bande, drikke, stjæle, hore, håne, osv.

Vi har lyst til at leve i et tæt fællesskab med vores Himmelske Far.

Vi har lyst til at arbejde i og for vores Fars Rige. Vi har lyst til at leve som Lysets Børn og ikke som Mørkets Børn. Dvs. vi har lyst til at være “De Hellige”, som Guds ord kalder os.

En Kristen Leder og Medarbejder lever et stadigt mere Helliggjort liv. Han vælger alt det onde fra. Og han vælger alt det gode til.

INTET INTERNET OG INGEN MOBILER

Computer Boy 1Vi hører af og til om familier, der har sagt farvel til “det moderne liv” og er flyttet langt ud på landet. De vil “Back to Basics”, som de siger. Dvs. væk fra verdens stress og jag  og larm.

Og noget af det, der skaber mest stress og “larm” i vore hjerner i dag er internettet og mobiltelefonen.

Få steder på jord kan vi blive fri for disse stressfaktorer, der æder af vor opmærksomhed og vor dyrebare tid.

Professor i neurobiologi Albert Gjedde siger,  at det  stresser hjernen, at vi hele tiden “er på”.  Det stjæler noget meget værdifuldt fra vore hjerne – nemlig pauserne.

Hjernen har grundlæggende 2 funktionsformer:

1. den indadvendte, dagdrømmeriske funktion. Her får hjernen ro til at genopleve fortidige oplevelser og gøre sig klart, hvordan den bedst muligt tackler fremtidige udfordringer.
2. og en funktionsform hvor hjernen fokuserer på og forholder sig til akutte udfordringer.

“Rent biologisk, fra tidernes morgen, har de akutte udfordringer været noget, man skulle forholde sig meget intensivt til her og nu, for det kunne have betydning for ens overlevelse. Det er forbundet med den tilstand, der hedder stress”, fortæller Albert Gjedde.

Ved en stresstilstand forholder man sig til en akut udfordring, som man rent biologisk forventer bliver overstået i løbet af relativt kort tid, forklarer han.

Men når tilstanden ikke er hurtigt overstået, kan det betragtes som en KONSTANT TRUSSELS-TILSTAND. Og denne konstante trusselstilstand, der svarer til, at du konstant har mobilen tændt eller kigger på pc-skærmen, slider kolossalt meget på hjernen og dermed også på din psyke.

Vi har alle nutidens moderne maskiner, der skal gøre vore liv lettere og mere behagelige. Men aldrig har vi været mere stressede og aldrig har vi indtaget mere medicin eller rendt mere til psykolog, for at få hjælp til at håndtere stress og depressioner.

Det får store konsekvenser for vort helbred og vor psyke, når vi stjæler hjernens pauser. For pauserne tjener afgørende formål. Vi har brug for LANGE mentale pauser.  Hjernen og vores nervesystem har brug for ro. Der er mange undersøgelser, der viser, at det både går ud over vores trivsel og vores effektivitet, når vi skipper pauserne.

Vi finder telefonen frem 117 gange om dagen og bombarderer vores hjerne med indtryk, følelser, opgaver og muligheder, der skal tages stilling til. Dermed pumper vi konstant stresshormoner rundt i kroppen og slider den ned.

53Dette er slet ikke foreneligt med værdierne og livet på Korsgaarden.

Derfor bruger vi ikke mobiltelefoner på Korsgaarden, men har 1 eller flere fastnet-telefoner, som folk kan låne.  Hvis man har en mobiltelefon opbevares den i en aflåst box, og man kan tage den med sig, når man bevæger sig udenfor Korsgaarden. Men selv derude i Verden opfordrer vi stadig til, at man ikke bruger den til andet end opkald til Familie, Venner og Bekendte.

Internettet på Korsgaarden er kun åbent 3 timer om dagen for dem, der skal bruge det med specifikke arbejds-opgaver for øje. Dvs. hvis man er studerende og skal skrive eller sende opgaver, hvis man skal læse mails,  hvis man har forretnings-opgaver der skal udføres eller udenlands-samtaler, osv. Vi spilder ikke den dyrebare tid Gud har givet os med Verdens spil og anden online-underholdning. Vi bruger vor tid på at Helliggøre os selv og på at arbejde intenst for vor Himmelske Fars Rige.

Vi lever også uden fjernsyn i dagligdagen, idet vi ønsker at forblive tro imod Guds Ord, der siger, at vi skal fornye vort sind, så det dagligt bliver mere ligt Jesu’ sind.  Og de fleste “nyheder”, film og tv-serier fylder vore sind med løgn, sladder, utroskab, vold, ulykke og død, hvilket er stik imod Guds Ord. 1-2 aftener om ugen ser vi en Kristen tale eller en Kristen Film sammen.

De fleste af os har været internet-, mobil-  eller nyheds-og sports-misbrugere. Vi var blevet så afhængige, at vi fik abstinenser, hvis vi ikke fik vores daglige dosis. Men som enhver anden misbruger, kunne også vi afvænnes. Det er kun et spørgsmål om, hvorvidt man virkelig er dedikeret til at arbejde for og med Gud og følge hans befalinger –  eller ej.

Når man flytter ind på Korsgaarden HAR man studeret reglerne – og fortalt alle, der bor der, at man også ønsker at følge dem.

Bryder man reglerne følger vi Bibelens anvisninger for hvorledes vi reagerer. Dvs. at vi:
1. Først taler med vedkommende under 4 øjne.
2. Dernæst er vi 2, der taler med vedkommende.
3. Virker det ikke taler hele fællesskabet (menigheden) med vedkommende.
4. Og virker det heller ikke må vedkommende desværre flytte ud (Se evt. Matthæus kap. 18, vers 15 – 17).

Sådanne Fællesskabs-regler kan for mange virke “unødvendige”, “fjernt fra virkeligheden” eller “totalitære”. Men man skal huske på, at det er fuldkommen FRIVILLIGT om man vil flytte ind i et Kristent bo- og arbejds-fællesskab, som Korsgaarden eller ej. Og finder man senere ud af, at man IKKE ønsker at leve som Fællesskabet lever, så kan man til hver en tid flytte ud igen.

Når man har studeret Bibelen igennem et stykke tid forstår man baggrunden for og meningen med befalingen om, “At skille sig ud fra Verden”.  Og når man først forstår denne radikale befaling, kan man foretage et personligt valg, på et oplyst grundlag.

Playglouchestershire-org-uk 1Al afvænning er svær.
Det var det også for os.

Men den nærhed, det fællesskab og det mentale overskud man får, når man IKKE kontinuerligt “er på” net, nyheder og sociale medier dagen lang, er en velsignelse for både den enkelte OG for Familierne og Fællesskabet.

Vi er her for Guds skyld.
Ikke for vor egen skyld.

HVAD ER KRISTNE VÆRDIER OG PRAKSISSER?

SAMMEN OM ALT: De første Kristne levede ikke isolerede for kun at mødes i kirken en gang om ugen. De havde slet ingen kirker. De mødtes i hinandens hjem. De levede tæt sammen og delte dagligdag, arbejde, sorger og glæder. Et liv, hvor man konstant er omgivet af næstekærlige mennesker, der vil én det bedste.

HELLIGGØRELSE: Kristenlivet er en proces. Og den proces hedder Helliggørelse. I Bibelen udtaler Gud, at vi SKAL være hellige, just som han er hellig. Han udtaler også, at uden Helliggørelse skal ingen se Gud. Så Helliggørelse kræves altså af enhver, der kalder sig Kristen. Vi er der for at hjælpe hinanden i Helliggørelsesprocessen.

NØD FOR MEDMENNESKER: Kristne er fyldt med nød for alle mennesker, der ikke kender Gud. Og det er de fordi de er overbeviste om, at der findes et liv efter dette liv, at vi i dette liv må vælge mellem det onde og det gode i denne verden, og dermed også vælge, hvorvidt vi vil tilbringe livet hinsides sammen med den onde eller den gode.

KAMPEN MELLEM DET GODE OG DET ONDE: Bibelen kalder den ondes (Satans) vej for den brede vej og den godes (Guds) vej for den smalle vej. På den brede vej lever mennesker som de lyster. De lever uden tanke for hvilken sorg og ulykke deres livsførsel bringer deres ægtefælle, deres børn (delebørn), deres forældre og Gud. De lyver, drikker, ryger, tager stoffer, er utro og svigter igen og igen. Nogle af dem, der går på den brede vej, tror ikke på Gud. Andre på den brede vej tror på Gud, men forhærder deres hjerter, både overfor Gud og overfor deres nærmeste – og fortsætter med at leve som de lyster. De er kolde overfor andres tårer, bønner og lidelser, hvilket betyder, at Gud, – ifølge Bibelen, også er kold overfor dem.

FARVEL TIL DET GAMLE LIV OG GODDAG TIL ET HELT NYT LIV: Jesus understreger, at INGEN skal se Himlen, hvis de ikke bliver “Født på ny”.  Det, at blive “Født på ny” betyder, at man løber skrigende væk fra den brede vej, hvor man før løj, drak, røg, tog stoffer, var utro og dagligt svigtede Gud og mennesker igen og igen; – og styrter ind på den smalle vej, hvor Gud og hans børn går. Man HADER tanken om, at såre eller svigte Gud og sine nærmeste igen og vil hellere, bogstaveligt talt, bide sig selv i tungen end at udtale sårende ord eller forbandelser igen. Man vil hellere lide end at følge sine lyster igen. Hellere opgive ALT end at ende ude på den brede vej igen.

I Bibelen ser vi, at Jesus siger: “Omvend jer! Fornægt jer selv! Tag jeres kors op! Og kom så og følg mig!” Når man bliver “Født på ny” forstår man hvad det betyder, “At dø med Kristus” og “At blive genoprejst med Kristus”. Man forstår hvad det betyder, at vende om, at fornægte sig selv, at tage sit kors op og så følge ham. Man bliver et nyt menneske. I stedet for, at lade sig lede af tidligere lyster, der førte en længere og længere væk fra Gud, lader man sig nu lede af Guds Hellige Ånd og fornægter / afskyr sine lyster.

Når man bliver “Født på ny” flytter den ondes (Satans) ånd ud og den godes (Guds) ånd flytter ind. Ens negative, destruktive tanker bliver udskiftet med positive, konstruktive tanker. Man bliver fyldt af en brændende længsel efter, at adlyde Gud 100 %. Man bliver fyldt af en længsel efter at blive Hellig, som han er Hellig, så man kan komme stadigt tættere på ham. Man bliver fyldt af en længsel efter, at redde så mange sjæle på vej mod evig fortabelse, som overhovedet muligt. Man “råber” dagligt til Gud om at få mere af hans nærhed, kraft og Hellighed. Man kan ikke få nok af Guds Ords (Bibelens) visdom, trøst, opmuntring, formaninger og befalinger, og man deler det gerne med alle, der gider at lytte. Man søger fællesskab med mennesker, der elsker og ærer Gud lige så højt som man selv gør. Livet bliver ubeskriveligt vigtigt for én og man ser det som en fantastisk gave. Man frygter Gud mere end mennesker og man bliver fyldt med virkelyst, glæde og optimisme.

HVAD GØR VI MED SABBATSBUDET?

Skrevet af: Ketriel Blad

HVAD GØR VI MED SABBATSBUDET

Gælder de 10 bud for alle Guds børn? Og hvordan med buddet om at holde Sabbaten?

Sabbaten stammer ikke fra Sinai ørkenen, men helt tilbage fra skabelsen, hvor den blev givet til Adam og Eva, og derfor gælder hele menneskeheden.

Sabbatsbudet er en af de grundlæggende regler, der skal sikre, at mennesket kan fungere efter hensigten. I Sabbaten ligger 3 rundlæggende ting: Velsignelse, helliggørelse og hvile (1. Mos. 2:3). Efter udgangen af Ægypten blev Sabbaten styrket og fremmet til at være pagtstegnet mellem YHWH (Gud) og Israel  (2 Mosebog 31:12-17). I Mattæus 5:17-19 ser vi, at Messias ikke kom for at ophæve Sabbatsbudet.

Sabbatsdagen blev fra begyndelsen helliggjort af Skaberen. Det indebærer, at den blev afsat til at være en særlig dag. Sabbaten er også til for at helliggøre mennesket, dvs. hjælpe mennesket med at tage en dag i ugen, hvor det helliger sig Herren mere dedikeret end på arbejdsdagene.

Når vi fejrer Sabbat bliver vi mindet om tre ting:
1. Skabelsen,
2. Friheden fra slaveriet i Ægypten,
3. Og frelsen gennem Messias’ død og opstandelse.

Efter hvad jeg forstår er spørgsmålet om Sabbaten ikke så afgørende for tidligere hedninger, som gennem Messias er blevet podet ind i Israel, som det er for de indfødte israelere. MEN, den er heller ikke uberettiget. Enhver bør søge Herren for at finde den vej ens egen familie skal gå.

Ændrer man derimod på YHWH’s (Guds) kalender og siger at Herrens dag er søndag, så er man på glat is. (Se Mathæus 5:17-19).

Hvis man samles søndag formiddag, i stedet for på Sabbaten, så viser man, at man rent praktisk har erstattet Sabbaten med søndagen og følger en katolsk tradition, som hævder at Kirken har erstattet Israel, som “det udvalgte folk” … samt at søndagen har erstattet Sabbaten, som “Herrens dag”.

Skal vi så følge den katolske kirkes tradition eller Messias’ Ord?

DER ER INGEN FRELSE I SABBATSBUDET

Der ligger ikke nogen frelse i, om man hviler på Sabbaten eller om søndagen … eller slet ikke. Det er snarere et spørgsmål om, at vise, hvem det er der bestemmer over den troende og over kirken. Jesus sagde at han er Herre over Sabbaten. Og når vi holder Sabbaten erkender vi, at Jesus er Herre over al vor tid (Matthæus 12:8).

I Apostlenes Gerninger 15 findes der retningslinjer for hvad der gælder for de hedninger, som omvendte sig fra synd og tog imod Israels Gud gennem Messias død og opstandelse.

I Apostlenes Gerninger kapitel 15 findes der retningslinjer for, hvad der gælder for de hedninger, som omvendte sig fra deres synder og tog imod Israels Gud gennem Messias død og opstandelse. I vers 21 ser vi, at de er velkomne til at være med i den jødiske undervisning i synagogerne på Sabbaten. Det ser altså ud, som om, at de 4 bud, der nævnes i Apostlenes Gerninger 15, ligger til grund, som Minimumsregler for, at de omvendte hedninger skal kunne være med i det jødiske Messianske fællesskab, Menigheden. Men disse er ikke de eneste regler, der gælder for dem. At have andre Guder, at lyve, stjæle, myrde og begå ægteskabsbrud, plus en masse andre regler, gælder også for dem. De 4 regler, der nævnes, virker som et sammendrag af de 7 grundgregler som, ifølge rabbinsk undervisning, blev givet til Noa og hans sønner; og som gælder for alle mennesker.

Det er ikke forkert, hvis de omvendte hedninger lever efter de bud, som blev givet til Israels folk på Sinai bjerg. Det er gode regler, givet af en god Far; til sine elskede børn, for at det skulle gå dem godt. Derimod er der regler, der ikke er obligatoriske for de hedninger, der tilslutter sig Israel. De er frit stillet, når det gælder, at efterleve Torahens bud, alt efter som Helligånden leder dem (Apostlenes Gerninger 15 og Romerne 2:26-27).

Det arbejdende Menneske har brug for at hvile en dag i ugen. Derfor bliver enhver gæst i Israel beordret til at holde Sabbaten sammen med israelerne (2. Mosebog 20:10).

Sabbaten indeholder en velsignelse, som den omvendte hedning får del i, hvis han vælger at overholde den. Den, der hviler en dag i ugen, bliver velsignet. Men den, der hviler på Sabbaten bliver særligt velsignet. Ifølge 1. Mosebog 2:3  findes der en speciel velsignelse for Sabbaten.

SABBATSFEJRINGEN I PRAKSIS

På trods af, at budet om at hvile på Sabbatsdagen er et af de 10 bud, der gælder for alle troende, så er fejringen af Sabbaten ikke tvang. Der står at vi skal tænke på Sabbaten (2 Mos. 20:8), holde Sabbaten (5 Mos. 5:12), hvile på Sabbaten (2 Mos. 23:12) og samles på Sabbaten (3 Mos. 23:1-3). Der står ikke noget om, hvordan Sabbaten skal fejres, men der står at vi skal “GØRE Sabbaten” (praktisere Sabbaten) (5 Mos. 5:15 enl. heb.). Det indebærer att Ha-Shem (Navnet) har givet sit folk frihed til at finde en måde at fejre Sabbaten på.

Det jødiske folk har igennem årtusinder udviklet en bestemt måde at fejre Sabbaten på. De starter fejringen med at tænde 2 lys inden solen går ned på den sjette ugedag (fredagen). Det betyder, at det er det sidste arbejde husmoderen gør i hjemmet inden hviledagen starter. Ifølge Torahen må man ikke tænde ild på Sabbaten (2 Mos. 35:3). Derfor tænder moderen 2 hvide lys inden Sabbatsdagen begynder.

Sabbatsbordet er dækket med en fin hvid dug, det fineste porcelæn, Kiddushbægeret af sølv og 2 Chalot (Sabbatsbrød). Efter at moderen har tændt Sabbatslysene og læst en velsignelsesbøn, synger familien sange sammen. Alle er i deres fineste tøj. Ægtemanden / Faderen, der er Familiens Præst, leder hele ceremonien og fortsætter med at velsigne sin Hustru med Ordsprogene 31:10-31. Derefter velsigner han sønnerne og beder om at de skal blive som Efraim og Manasse. Så velsigner han døtrene (4 Mos. 6:22-27) og beder om at de skal blive som Rebekka, Rakel og Lea. Så læser Faderen Kiddush over vinbægeret. Først velsigner han Herren som skaber vinrankens frugter og dernæst en velsignelse over Sabbatsdagen.  Når Faderen har taget en tår af bægeret rækker han det videre til sin førstefødte søn, der sidder på hans højre side. Ofte udtaler han velsignelser over ham. Den ældste søn giver bægeret videre til sin næstældste broder og udtaler en velsignelse over ham. Bægeret går siden videre til moderen, der sidder lige overfor Faderen og siden til døtrene, som sidder til højre for moderen. Hver og en drikker af bægeret og sender det videre sammen med en velsignelse. Til sidst kommer bægeret tilbage til Faderen, der drikker den sidste tår, der lades tilbage. Derefter går man ud i køkkenet og vasker sine hænder ved at hælde vand over hver hånd 3 gange. Derefter løfter hver og en sine hænder og velsinger Gud. Alle er derefter helt stille og går tilbage og sætter sig ved bordet.

Faderen fjerner den fine lille dug, der ligger over Sabbatsbrødene, løfter dem op ind for Gud og velsigner Ham som lader kornet vokse op af marken. Derefter bryder han brødet, dypper hver bid i salt og deler ud til hver og en og siger: “Shabbat Shalom”.

Når det er gjort kan man begynde at tale sammen igen.

Så nyder man Sabbatsmåltidet sammen med Gud og hans engle, som er kommet på besøg. Efter måltidet takker man Gud for maden og sidder sammen og snakker og synger og opbygger fællesskabet. Vi plejer at have Bibelspørgsmåls-konkurrence for børnene, der f.eks. får en karamel hver gang de svarer rigtigt.

Dette er bare ÉN af de mange forskellige måder man kan fejre Sabbat på. I de jødiske hjem varierer fremgangsmåden kun lidt og er historisk set som den før beskrevne.

Eftersom Guds Ord lærer os, at vi ikke skal lave mad på Sabbaten, så er alt blevet forberedt på den 6. ugedag (dvs. om fredagen). Mange lader middagsmaden stå under et specielt dække, så den holder sig varm hele natten til Sabbatsmiddagen om lørdagen.  Personligt så vælger vi at varme maden i mikroovnen. De ortodokse jøder bruger slet ikke elektricitet på sabbatsdagen idet de mener, at det er at bryde forbudet mod at “tænde ild” (2 Mos. 16:22-30).

Selv om mange jøder mener det er ok, at tidligere hedninger fejrer Sabbaten, så mener de, at de tidligere hedninger ikke skal fejre den præcis som jøderne gør, for dermed at skabe en tydelig adskillelse mellem folkene. Men idet Messias har nedbrudt den mur og har gjort os til ÉT folk (Hans folk), mener vi, at omvendte hedninger kan fejre Sabbaten som jøderne gør det (Efeserne 2:14-15). Dette viser, at vi er blevet indpodede i Israel, gennem Messias’ død og genopstandelse og dermed er medarvinger til den samme frelse som jøderne (se Jesaja 56:2-8).

VORES FAMILIE OG SABBATEN

Som familje har vi personligt valgt at følge den jødiske tradition, når det gælder Sabbatsfejringen. Vi mener, at den er god og at den giver os en følelse af, at vi er ét med Israel og det jødiske folk.

Men, som sagt, så er det ikke noget vi SKAL gøre. Ud fra de forudsætninger man har, må hver enkelt søge deres måde, at fejre Sabbat sammen som Familje.

Sabbaten begynder ved solnedgang om fredagen og slutter ved solnedgang om lørdagen. Man plejer at gå efter de 3 stjerner på himlen. Når de er synlige er næste dag begyndt.

Forfatter: Ketriel Blad

Fra Messianska Föreningen Shalom

LETTERE FOR EN KAMEL AT KOMME IGENNEM ET NÅLEØJE – END FOR EN RIG, AT KOMME IND I GUDS RIGE

I Matthæus 19,24 står der:

“Jeg siger jer – det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje – end for en rig, at komme ind i Guds rige!”

 

KÆRE KVINDE: GIFT DIG MED EN MAND DER ADLYDER GUD

En mand, der adlyder Gud, forpligter sig til at beskytte, forsørge, elske og ære èn kvinde – resten af sit liv. Dvs. at du ikke skal leve et liv fyldt med utryghed og frygt for om han vil svigte dig, “vokse fra dig” eller forlade dig.

En mand, der adlyder Gud, elsker med Guds betingelsesløse, altopofrende, efterstræbende Kærlighed. Dvs. at du ikke skal leve et liv, hvor du føler dig uelsket, ensom og taget for givet.

En mand, der adlyder Gud, har et hjerte, der brænder for det som Gud brænder for. Dvs. at du ikke skal leve alene med din ild for og længsel efter at leve for at udbrede Guds Rige.

En mand, der adlyder Gud, lyver ikke. Han hader løgn, ligeså intenst som hans Himmelske Fader hader løgn, –  og bringer mørkets gerninger frem i lyset. Dvs. at du altid vil kunne stole på din mand.

En mand, der adlyder Gud, har integritet. Han siger hvad han mener og mener hvad han siger. Dvs. at du altid vil kunne regne med din mand.

En mand, der adlyder Gud, tager ansvar for sig selv, for sin ægtefælle, sine børn, sin familie, sin kirke og sit samfund. Dvs. at du aldrig behøver frygte, at komme til at stå alene med ansvaret.

En mand, der adlyder Gud, påtager sig med glæde det lederansvar, som Gud befaler, og har Guds Visioner og Guds Drømme for fremtiden, – for sit Ægteskab, for sin familie og for sit arbejde i Guds Rige. Dvs. at du aldrig i dit Ægteskab vil føle dig som på et skib, der driver for vejr og vind. Et skib uden Kaptajn.

En mand, der adlyder Gud, har selvdisciplin. Dvs. at du aldrig behøver at leve i uro og frygt.

SEX UDENFOR ÆGTESKABET ER, IFØLGE BIBELEN, DEN LIGE VEJ MOD HELVEDE

Kristne har det med KUN at fokusere på Sjæl og Ånd.

MEN det Bibelen siger om KROPPEN burde i allerhøjeste grad få de Kristne til at VÅGNE OP og være YDERST VARSOMME med hvad de bruger den til.

Hvis du studerer alle de STRENGE KRAV, der var til de nøje udvalgte præster, der fik lov til at komme ind i Guds Tempel i Jerusalem, så forstår du hvilke KRAV Gud stiller til din omgang med din KROP!

Bibelen siger: “I er et Kristus-brev, der er blevet til ved vores tjeneste, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter, på tavler af kød og blod.” (2. Korintherbrev 3:3).

ÆRER DU GUD, Verden eller dig selv igennem din KROP?
Gennem det du spiser?
Gennem hvordan du klæder dig?
Gennem hvad du gør?

HJÆLP OS MED AT STARTE GÅRDE I HÅRDT RAMTE OMRÅDER AF VERDEN

Denne afghanske mand så Jesus i en vision og valgte at følge ham. Hans familie angreb ham så han blev nødt til at flygte med sin kone og sine 2 børn. Han har intet sted at flygte hen. Men VI, hans kristne brødre og søstre, kan hjælpe ham.

I sådanne højrisiko-områder har vi mulighed for at etablere “gårde” (nødhjælps-huse) inde i byerne, hvor sikkerheden kan opgraderes med mure, porte og overvågning. Billige huse med noget jord omkring, hvor vi kan gro alskens afgrøder, give familierne undervisning i dyrkning af grøntsager og frugter, installere nogle høns og geder, samt sørge for, at der er adgang til online undervisning, for både børn og voksne, – hjemmefra. Dermed kan de udvikle sig i tryggere omgivelser og derfra overveje deres fremtidsmuligheder.

Gennem stadigt at etablere sådanne sikre og selvforsørgende centre rundt omkring i verden, har kristne i udsatte områder af verden, altid steder, hvor de kan søge tilflugt, når de er i livsfare.

Kontakt os hvis du har lyst til at være med til at etablere sådanne steder.

BIBELENS DEFINITION AF EN KRISTEN MAND

65-ÅRIG BLIVER IVÆRKSÆTTER

Igennem livet kan vi tilegne os megen nyttig lærdom.

Denne lærdom kan vi få nytte af, når vi bliver ældre og fysikken måske ikke længere kan holde til diverse almindelige jobs.

Her er et bud på, hvad man kan kaste sig over, når man når op i årene:

65-årige Finn kan ikke sidde stille: Udskyder pensionen og køber webshop

HJÆLP MIG – JEG ER KRISTEN OG BOR I AFGHANISTAN

Er der nogen der har brug for vor hjælp, så er det vore Brødre og Søstre i lande, der er underlagt islamisk styre.

“Hvad får du ud af at have en tro, som du ikke giver udtryk for i handling? Den slags tro giver dig ikke adgang til det evige liv. Hvis du har venner, der mangler både tøj og mad, og du siger til dem: „Husk nu at tage noget varmt tøj på og sørg for at få noget at spise! Farvel, og Gud velsigne jer!”, men du giver dem hverken mad eller tøj, hvad hjælper det så? Hvis troen står alene uden at give sig udtryk i handling, er troen død.

Måske vil du indvende: „Nogle tror, andre handler!” Hertil vil jeg svare: „Jeg kan vise dig min tro gennem mine handlinger. Men hvordan kan jeg se din tro, hvis du ikke handler på den?” Tror du virkelig, det er tilstrækkeligt bare at have en trosbekendelse, der siger: „Jeg tror på én, sand Gud.”? Det er godt, at du tror på den ene, sande Gud! Det gør de onde ånder også, men de ryster alligevel af skræk for dommens dag.

Tænk dig om! Skal jeg forklare dig, hvorfor tro, der ikke omsættes i handling, er værdiløs? Tænk på vores forfar Abraham. Var det ikke, fordi han handlede i lydighed, at han opnåede Guds anerkendelse? Han var jo villig til endog at ofre sin søn, Isak, på alteret. Kan du ikke se, at der var et samspil mellem hans tro og hans lydighed? Hans tro blev først til sand tro ved at han handlede på den. Det er derfor, Skriften siger, at Gud accepterede ham på grund af hans tro. Ja, han blev kaldt for „Guds ven”. Deraf kan du se, at man får del i frelsen gennem lydighedshandlinger, og ikke gennem „tro” alene.

Selv den prostituerede Rahab er et eksempel på tro, der viste sig i handling. Reddede hun ikke livet på grund af, hvad hun gjorde? Hun nøjedes ikke med kun at „tro”, men hun handlede ved at skjule de israelitiske udsendinge og hjælpe dem med at slippe bort ad en anden vej. Ligesom kroppen dør, når åndedrættet hører op, sådan dør troen, hvis den ikke giver sig udtryk i handling.”  (Jakobs Brev 2:14-26).

 

HUSK – DIN KONE HAR FØRSTEPRIORITET!

Hvis du altid prioriterer alle andre højere end din hustru ødelægger du det kristne ægteskab Gud har indstiftet.

ULYDIGE BØRN ØDELÆGGER DEN KRISTNE FAMILIE

Det er forældrenes ansvar, at lære børn lydighed. Og det starter fra de er helt små.

Når børnene ikke lærer, at adlyde sine forældre, ødelægger de den kristne familie, får alvorlige problemer med autoriteter og bliver ude af stand til at adlyde Gud.

 

Verdens måde, at opdrage børn på, er IKKE Guds måde, at opdrage børn på.

ELSK DIN HUSTRU – SOM JESUS ELSKER HENDE

Af Aaron Smith

“Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den!” (Efeserne 5:25).

Vi har alle læst dette en million gange og har hørt utallige prædikener over dette ene vers. Hver gang præsten annoncerer, at han vil tale om ægteskabet, er vi overbeviste om, at dette vers vil blive nævnt. Men spørgsmålet er: PRAKTISERER vi det!?

Det er let, at sige: “Jeg elsker dig!”, til sin kone.

Det er en helt anden sag vitterligt, at elske sin hustru i praksis!

Især på den måde Jesus elsker på.

Her er 3 måder du kan elske din hustru, lige som Jesus elsker hende:

JESUS ER MEDFØLENDE

3a

Gå hen og lær, hvad det vil sige: “Barmhjertighed ønsker jeg! Ikke slagtoffer! Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, – men syndere!” (Matthæus 9:13).

Jeg elsker Skriften, fordi den kan du ikke diskutere med! Især ikke, når det kommer til Jesu’ egne ord. Jesus KRÆVER, at vi er medfølende!

Det græske ord, der her bliver brugt for medfølelse, er “eleos”, der også kan omsættes som “nåde”.

Så hvis du vil elske din hustru som Jesus, så vis hende medfølelse og nåde! Og voilá, så har du udvist Kristus-lig kærlighed!

Tænk over det … hvad kan din hustru nogensinde gøre, der er værre end det DU har gjort imod Gud!?

Du afviser ham dagligt og var personligt ansvarlig for Korset. Se det i øjnene, den nåde DU fik fra Jesus, har du ikke fortjent, men du fik den dog alligevel. Så fortæl os lige igen hvad det var din hustru har gjort, der diskvalifiserer hende fra, at modtage medfølelse og nåde fra dig!?

Hvor ofte ønsker du ikke, at få medfølelse og nåde fra din hustru? Og du husker vel “Gør mod andre”-konceptet i Lukas 6:31?

JESUS ER EN TJENER

2

Er det ikke det det betyder at være en Kristen?
Og en kærlig ægtemand?
Jesus tjente sine disciple.
Selv den onde discipel, der forrådte ham.
Jesus smøg ærmerne op, blev en tjener og vaskede sine disciples beskidte og ildelugtende fødder.

“For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange!” (Markus 10:45).

Så:
1. TJEN din hustru!
2. Dernæst dine børn!
3. Og til sidst andre mennesker!

I DÉN rækkefølge!
ALTID!

JESUS ER OFFERLAMMET

1

Dette er, for de fleste, den sværeste del.

Fordi det kræver, at vi gør noget, der er i MODSTRID med vores syndfulde, selviske natur.

Men vi mener, at dette er den mest kraftfulde måde, du kan elske din hustru, – og andre mennesker, på.

Jesus tjente os, SELV OM vi hånede ham, spyttede på ham og til sidst naglede ham til et kors.

Hvordan kunne han tjene på den måde?

Hvordan kunne han ofre sig selv på den måde?

Vel, han er jo JESUS, ikke?
Han er PERFEKT.
Så det må have været NEMT for ham!

NEJ – det var det ikke!

Selv Jesus forstod hvor svært det var, AT OFRE SIG SELV for sin brud!

I timerne før han ville blive forrådt, tiggede og bad og græd han ind for Gud,  – 3 gange:

“Min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi! Dog, IKKE som jeg vil, men som DU vil!” (Matthæus 26:39).

3 gange! Det var JESUS, der bad sin Himmelske Far, om lov til, at slippe for, at ofre sig selv, lide og dø. Det var hårdt for ham. Men ved du hvad han også sagde 3 gange?

“Dog ikke som JEG vil! Men som DU vil!”

Jesus ville få den største belønning for at være LYDIG og OFRE sig for sin brud!

Bibelen befaler dig, at gøre som Jesus!
At følge i hans fodspor!
At ofre dig selv og alt der er dit – for at føre din hustru, ren og lydefri, hjem til din Himmelske Far!

Kilde: https://husbandrevolution.com/ways-to-love-your-wife-like-jesus

“Taking the road less traveled in marriage. The world has made it too easy for you to walk away. To quit. To give up on the gift that God gave you, your wife. It may even applaud you if you do. The Enemy is working overtime to destroy any and all credibility the church has by breaking up our marriages. What do you think the world thinks about God when they see His followers acting just like them? I believe we as husbands have a unique and powerful opportunity to share Christ with the world simply in the way we love our wives. Join The revolution today!”  (Af Aaron Smith)

NEJ – DET HANDLER IKKE OM DIG!

Det er ikke DIG det handler om!
Det er menneskers frelse det handler om!

Jesus siger: “OMVEND JER!”
Men – omvende os fra hvad?

Det han siger vi skal omvende os fra er vores ukærlige, hårde hjerte. Et ukærligt, hårdt hjerte, der får os til at vanære og ignorere Gud i vor ukærlige, selviske og utilgivende opførsel overfor vor ægtefælle, vore børn og vore forældre.

Så længe du IKKE har omvendt dig; og vendt dit gamle ukærlige, selviske og utilgivende liv ryggen, vil du ikke kunne leve som den gode, selvopofrende, tjenende Hyrde, som Guds Ord befaler dig.

Så længe du beholder dit ukærlige, selviske, hårde hjerte, vil du ikke kunne elske Gud og andre mennesker.

Så længe du beholder dit ukærlige, selviske, hårde hjerte, vil alt fortsat dreje sig om dig og dit humør og dine følelser. Du vil “blive såret”, “blive vred”, “jamre”, “være opgivende og deprimeret” og dagligt “have ondt af dig selv” ……. fordi det er DIG SELV der stadig lever ….. og IKKE Jesus Kristus, der lever i dig og igennem dig!

Testen starter i dit eget hjem. Hvem er det din ægtefælle og dine børn / bonusbørn / adoptivbørn kan se? Er det DIG de kan se – eller er det JESUS i dig de kan se?

Guds ord understreger, at DU dagligt skal sørge for, at ligne Jesus mere og mere.

“For dem Gud forud har kendt, har han også forud bestemt til at FORMES EFTER SIN SØNS (Jesu’) BILLEDE, så at Jesus er den førstefødte blandt mange brødre” (Romerne 8:29).

Når du fylder dig med Guds Ord og beder uophørligt bliver dit ukærlige, selviske, hårde sindelag; og dine ukærlige, selviske, hårde tanker og ord, udskiftet med Guds tanker og Guds ord.

Hvor mange timer bruger du dagligt på, at øse Guds Ord ind i dig selv?

1 time? 3 timer? 5 timer?

Står du op 1 time før alle andre eller, går du i seng 1 time før alle andre – så du kan være helt alene med Jesus?

Eller lader du dig bare blive formet af denne Verden, der er i den ondes magt, ved i stedet at bruge 1, 3 eller 5 timer på, at se verdens film og verdens underholdning, der effektivt holder dig væk fra Guds Ord og giver Satan adgang til dit sind og dermed også adgang til din ægtefælle og din børn?

Jesus siger, at der kun findes 2 valgmuligheder – den BREDE VEJ der fører til fortabelse – og den SMALLE VEJ der fører til evigt liv. (Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den! Matthæus 7:14).

Han siger desværre også, at det er få der finder den smalle vej, der fører til evigt liv. For det er jo så let, at holde fast i “de sårede følelser”, at holde fast i “forurettetheden”, “bitterheden”, “hævngerrigheden”, selviskheden, kulden og hårdheden. Det er langt sværere at “lade sig korsfæste med Jesus”, at græde af smerte, at tilgive alt og at elske ubetinget.

Men – det er den eneste vej – til evigt liv.

Alle andre veje fører mod fortabelse.

Følg mig – og jeg vil gør jer til Menneskefiskere, sagde Jesus.

Så – det handler ikke om dig. Det handler om at bjærge sjæle på vej mod fortabelse! Og DET HASTER!

NÅR SATAN FÅR DIG TIL AT TVIVLE PÅ BIBELEN TØMMES KIRKERNE

Det lykkedes Satan at få Eva til at tvivle på Guds ord!
Lad det ikke lykkes ham, at få dig til at tvivle på Guds ord!

Når vi begynder, at stille spørgsmålstegn ved Guds Ords Autoritet, tømmes Kirkerne og frafaldet er stort.

JEG FANDT EN MAND SOM KRISTUS

Christlike Man 3
Alle de piger Katie havde adopteret før Benji fandt hende og giftede sig med hende.

“I became Mrs. Majors on January 2nd of this year.

Benji is a discipler of men and a faithful maker of breakfast.

Long before we shared a home we shared a hometown with only a few hilltops to keep our adolescent lives from ever intersecting.

As the Lord would have it, we would only meet on the other side of an ocean after He had captured our hearts with a love for the Ugandan people and a desire for The Word to go forth in this place.

At first I was hesitant, but while Benji was patient, God was faithfully working on my heart.

I watched him teach Bible studies and disciple men and fix my kids’ bikes.

We laughed over coffee and all the crazy things that are life here.

He taught me more and more about the love of Jesus, in his words, and in his example.

He captured my heart.

And on the night he washed my feet and asked me to be his forever, the yes jumped off my lips as if it had always been waiting there just for him.

I imagined marriage would be good. Wonderful even. But I did not even begin to understand that it would be this holy.

I didn’t know that I would melt under this man’s gaze that is so full of the love of the Father for me.

I didn’t imagine the way his delight in me would be my daily reminder of the way my Father delights in me.

My husband’s love is just another way God has chosen to pour our His extravagant love on me, another constant reminder that He rejoices over me, and over each one of our daughters.”

Læs mere her: http://katiedavis.amazima.org/2015/02/for-yearsi-have-prayed-isaiah-61-over.html

AT HOLDE KROPPEN SUND OG STÆRK ER DIT ANSVAR

VÆR MANDIGE OG STÆRKE

Vær mandige og stærke!

Af Nikolaj Hartung Kjærby Sognepræst ved Husum Kirke

Af Nikolaj Hartung Kjærby
Sognepræst ved
Husum Kirke

Udtrykket fra skabelsesberetningen ”Som mand og kvinde skabte han dem” er ikke præcist. De hebraiske ord handler nemlig om det maskuline og det feminine, skriver kronikøren.

Denne kroniks overskrift er et citat fra Det Nye Testamente, nærmere bestemt Første Korintherbrev 16,13.

Men i dag skal man være forsigtig med at bruge ”mandig” som en positiv betegnelse, har jeg erfaret – i hvert fald rummer internettet tusindvis af sider, der mener, at opfordringer som ”Mand dig op!”, ”Tag det som en mand!” og lignende, er udtryk for et negativt syn på kvinder.

Men det skyldes en helt grundlæggende misforståelse, nemlig at det maskuline og det feminine skulle være diametrale modsætninger på en éndimensional akse. Misforståelsen er meget udbredt. De fleste antager, at jo mere maskulin en mand er, desto mindre feminin er han, og vice versa.

Derfor er mange mænd hunderædde for at indrømme, at de også besidder feminine sider, fordi de føler, at det truer deres maskulinitet. Og derfor høres sætningen ”Han er et rigtigt mandfolk!”, som om der var tilføjet et underforstået ”og ikke en kvinde”.

Hvad er maskulinitet og femininitet, bibelsk set?

Men som sagt tror jeg, det er en misforståelse at tænke sådan. I skabelsesberetningen læser vi jo: ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem” (1 Mos 1,27).

Den formulering gør det nærliggende at antage, at det maskuline og det feminine på hver sin måde er en uopgivelig del af menneskets gudbilledlighed. Men det må jo indebære, at både maskulinitet og femininitet er positive værdier, som et menneske kan besidde i større eller mindre grad. Og eftersom gudbilledligheden er blevet beskadiget af syndefaldet (”vi tabte den ære, Guds billedes frugter at bære,” som vi synger med Brorson), må vi forvente, at såvel maskulinitet som femininitet, er en mangelvare i den faldne verden, vi lever i. Det betyder, at en mand der mangler maskulinitet, ikke af den grund er feminin; han er blot umaskulin.

Hvad er maskulinitet og femininitet da, bibelsk set? Ja, hvis vi ser på de hebraiske ord, der bruges i skabelsesberetningen, så tror jeg, at de kan give os en stor del af svaret. Det er nemlig værd at bemærke, at 1 Mos 1,27 ikke bruger de gængse ord for ”mand” og ”kvinde” (nemlig ish og ishah), som betegner de to køn i deres fysiske fremtræden, men derimod ordene zakar og neqebah, som betegner de to køns kvaliteter på det åndelige plan. Derfor gengiver de fleste engelske bibeloversættelser også sætningen som ”male and female he created them” og ikke ”as man and woman he created them”.

Gud har jo ingen krop, så hvis vores kønsidentitet er udtryk for forskellige sider af Guds væsen, må særpræget sidde ”i sjælen, i vores inderste, evige natur”, som John Eldredge skriver i sin bog Født vild – Det maskuline hjerte.

Læs mere her: http://udfordringen.dk/2016/07/vaer-mandige-staerke/

« Ældre indlæg

© 2023 KORSGAARDEN

Tema af Anders NorenOp ↑