KORSGAARDEN

Et Kristent Bofællesskab

Side 2 af 2

HVEM HAR DEAKTIVERET EVANGELIET SOM HEROISK MISSION FOR AT REDDE VERDEN?

Evangeliet er reduceret til “Et personligt forhold til en mand der elsker dig”.

Evangeliet er reduceret til en formel, “Der kan give DIG et bedre liv”.

Men er det det Jesus siger?

Evangeliet bliver ikke længere formidlet, som en redningsaktion midt i den intense, daglige kamp det onde og det gode kæmper om Menneskers sjæle. I formidlingen af Evangeliet bliver der ikke lagt tryk på de åndelige våben Gud har givet os til denne intense, daglige kamp; samt advaret intenst om de millioner af mennesker, der dagligt lider og kun kan blive sat fri hvis Jesu’ disciple adlyder Jesu’ befalinger.

Det kan ikke undre, at Kirken er blevet irrelevant for mænd med et beskytter- og erobrings-gen.

Men, superheroes and church

VORE ELSKEDE BRØDRE OG SØSTRE I KINA BÆRER DERES KORS

DER LIGGER EN TUNG ARBEJDSBYRDE PÅ DINE SKULDRE

Når du er blevet Kristen,  – dvs. når du har korsfæstet dit gamle liv (Galaterne 5:24) i dåben; og Guds HELLIGE Ånd har genoprejst dig fra de døde (den samme Hellige Ånd, der genoprejste Jesus Kristus fra de døde), så BRÆNDER hele dit væsen efter at gøre det Gud, gennem sit Ord, har befalet dig, at gøre.

Gud har befalet dig, at:

1. Du skal elske Herren din Gud, af HELE dit hjerte og af HELE din sjæl og af HELE dit sind og af HELE din styrke!
2. Du skal forlade din far og din mor og blive ÉT, til ånd, sjæl og legeme, med din ægtefælle (studér Efeserne 5).
3. Og du skal være MENNESKEFISKER!

Dvs. at Gud har givet dig et FULL-TIME-JOB i sit Rige.

Et job der kræver ALLE dine ressourcer; 24-7!

Som Kristen har du INGEN rettigheder til, at spilde tiden på verdens destruktive underholdning!

Som Kristen har du INGEN rettigheder til, at være optaget af andet end arbejdet i GUDS vingård!

Som Kristen har du INGEN rettigheder til, at give plads til destruktive tanker og følelser, – der hindrer dig i, at udføre det job Gud har givet dig!

MILLIONER af forældreløse og hjemløse børn tigger om at blive reddet fra dagligt misbrug, daglig vold og daglig prostitution. Jesus understreger, at det er DIT ansvar!

MILLIONER af lidende mødre og fædre ser grædende op mod himlen og råber “HVOR ER DU GUD?” Og Gud venter på, at DU viser dem hans kærlighed, hans omsorg og hans Hellige Rige!

At DU har kræfter og overskud til både, at være beskytter, forsørger og hyrde for din Familie, SAMT at du når ud til lidende og døende mennesker er DIT ansvar! Hvis GUD siger det kan lade sig gøre, så KAN det  selvfølgelig lade sig gøre!

DIT LEGEME har brug for sund mad, tilstrækkeligt med søvn, samt fysisk træning, for at kunne udføre det omfattende job Gud har givet dig! Uden et sundt og stærkt legeme kan du ikke udføre det Gud har bedt DIG om at udføre! Jesus understreger, at det er DIT ansvar, at sørge for at din krop, Guds Hellige Ånds Tempel, fungerer optimalt, så du kan arbejde for hans Riges udbredelse!

At holde sig sund og rask, tage sig af sin Familie, som Gud har befalet, samt at vise millioner af lidende mennesker, at Guds rige er nær, KRÆVER SELVDISCIPLIN!  Og LADER man sig lede af den Hellige Ånd er frugten SELVDISCIPLIN! (Galaterne 5:23).

Om SELVDISCIPLIN siger Bibelen:

Læs resten

HVAD KENDETEGNER EN KRISTEN KVINDE?

KULTUREN RÅDNER OG FAMILIER ØDELÆGGES, FORDI VI HAR MISTET VOR KRAFT!

 “I ER JORDENS SALT!”

MEN –  hvis saltet mister sin KRAFT, hvad skal der så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.” (Matthæus kap. 5, v. 13)

1

Mens vi sidder og betragter, at kulturen omkring os fortsætter med at rådne, moralsk og åndeligt, kan vi ikke andet end, at erkende, at skylden først og fremmest ligger hos os.

Hvorfor?

Fordi Jesus sagde: “I (de troende) er jordens salt! Men hvis saltet mister sin KRAFT, hvad skal der så saltes med. Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.” (Matthæus kap. 5, v. 13)

Læs resten

SÅDAN SKAL EN KRISTEN LEVE

Study the Word 6

“I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft!”

“Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige!”

“Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke!”

“Men derimod taksigelse!”

“For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk – det er det samme som en afgudsdyrker – har lod og del i Kristi og Guds rige!”

Læs resten

VÆR VÅGNE, STÅ FAST I TROEN, OPFØR JER SOM MÆND OG LAD ALT I GØR BLIVE GJORT I KÆRLIGHED (1. Kor. 16)

Når Guds mænd indtager deres plads i og kæmper for at udvide Guds Rige, må løgnens, ødelæggelsens og dødens ånd vige!

VÆR YDMYG, FORKYND GUDS RIGE, VÆR EN HYRDE, ARBEJD FOR FØDEN OG TAG DIG AF DE SVAGE

1

Paulus sendte bud efter menighedens ældste og sagde til dem:

“I ved, hvordan jeg hele tiden har færdedes hos jer, lige fra den første dag, da jeg kom til provinsen Asien.

Jeg har tjent Herren i al ydmyghed og under tårer og under de prøvelser, som har ramt mig ved jødernes efterstræbelser.

I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer, offentligt og privat.

Læs resten

LEVER DU FOR GUDS SKYLD – ELLER FOR DIN EGEN SKYLD?

1a

LÆR AF EN ENKE

Prædiken på 23. s. e. trinitatis i Martins menighed i København og Gratia menighed i Århus 26-10-2008 ved pastor Leif G. Jensen. Salmer: 295 – 748 – 305 – 600 – 430 – 44

Markus 12,38-44
I sin undervisning sagde han: “Tag jer i agt for de skriftkloge, som gerne vil gå omkring i lange gevandter og lade sig hilse på torvet og sidde øverst i synagogen og til højbords ved fester. De æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. De skal dømmes så meget hårdere.”

Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: “Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.”

Læs resten

Nyere indlæg »

© 2023 KORSGAARDEN

Tema af Anders NorenOp ↑